Extinction Rebellion: ilmastotempauksissa ei ole kyse ilmastosta

regimes2[In English here]

Talven ilmastotempausten uutiskuvissa on vilahdellut Extinction Rebellion -liikkeen logoja ja banderolleja. Taas yksi uusi ilmastokampanja siis? Aloin kiinnittämään liikkeesen enemmän huomiota, kun yritin selvitellä, miksi ilmastoaktivismi on syksystä lähtien edennyt niin samanlaisia ratoja eri puolilla Eurooppaa.

Mistä saivat alkunsa suomalaisten koululaisten ilmastolakot, näitä tukeva tiedeyhteisön nimilista ja vaatimukset muuttaa opetussuunnitelmaa ilmastopainotteisemmaksi? Samanlaisia tempauksia on melkein samanaikaisesti järjestetty muissakin maissa. Onko kyse matkimisesta vai kansainvälisestä koordinaatiosta?

Extinction Rebellion Suomessa

Suomessa tiedeyhteisön nimilistan keräämisen toteuttivat Extinction Rebellion (Elokapina) -aktivistit. Liike rantautui Suomeen marraskuussa. Mukaan saatiin yli 1200 tiedeyhteisön jäsentä, joista ilmastotieteen puolella kansainvälisesti tunnetuin lienee Markku Kulmala.

ymptiedon3

kaaronen

Tukikirjeessä linkitetään brittiläiseen esikuvaan. Sikäläisen listan saatesanoissa kyseinen liike mainitaan nimeltä. Ensimmäinen allekirjoittaja on yksi sen perustajista Alison Green, joka lopetti hallintojohtajan virkansa Cambridgen Ardenin yliopistossa keskittyäkseen kokopäiväiseen työhön Extinction Rebellionissa.

Liikkeen suomalaisen Facebook-ryhmän jäseniksi on alkuvaiheessa liittynyt mm. vasemmiston ja vihreiden vaaliehdokkaita, Ilmastoveivin ydintiimiä, SYKE:n, ympäristöministeriön, Sitran ja yliopistojen työntekijöitä.

Samainen liike näyttää olleen suuressa roolissa koko koululakkoaallon käynnistymisessä. Ensimmäinen lakkoilija Greta Thunberg kertoo Facebookissa, että alunperin idea tuli Bo Thorénilta ja sitä kehiteltiin hänen aktivistiryhmänsä kanssa. Thorén on ollut Extinction Rebellionin keskeisimpiä ruotsalaisia toimijoita, joten Gretan mainitsemat aktivistit lienevät samalta suunnalta.

thoren

Thunberg osallistui PR-toimistonsa kanssa Extinction Rebellionin ”kapinanjulistukseen”, jolla liikkeen julkinen toiminta polkaistiin toden teolla käyntiin Lontoossa lokakuussa 2018. XR on järjestänyt Gretaa tukevia lakkoja, myös Suomessa. Liikkeellä näyttää siis olleen merkittävä osuus Greta-ilmiön rakentamisessa.

Vallankumous huhtikuussa

Mutta millainen on liike, joka näyttää olevan ainakin jonkinasteinen taustavaikuttaja useimmissa talven aikana Suomessa ja maailmalla otsikoihin nousseissa ilmastotempauksissa?

Extinction Rebellionin Suomen-osasto on koonnut YouTubessa listan opetusvideoista. Niissä ja muussa taustamateriaalissa liikkeen tavoite sanotaan suoraan: ei enempää eikä vähempää kuin globaali vallankumous. Kyse ei ole kielikuvasta. Välittömänä oikeutuksena esitetään nykyhallintoja vastaan syytös suunnitelmallisesta ja tahallisesta ihmiskunnan kaasuttamisesta kuoliaaksi (CO2:lla) – rikos, jota sanotaan holokaustiakin vakavammaksi.

Seuraavaksi esimerkkejä vallankumoussuunnitelmista.

founders

Yksi perustajista, liikkeen ideologian ja toimintamallin pääarkkitehti Roger Hallam kertoo luentovideolla, mitä teki luomuyritystoimintansa kariuduttua:

I decided to come down to London to take out the system because I didn’t like it very much. That’s my plan. And I obviously wanted to study how to do it effectively so that’s why got myself into King’s College.

Päätin tulla Lontooseen kaatamaan järjestelmän, koska en juuri pitänyt siitä. Se on suunnitelmani. Ja halusin tietysti tutkia, kuinka se tehdään tehokkaasti. Siksi hakeuduin King’s Collegeen.

Toisella luennolla kerrotaan, kuinka Extinction Rebellion pelastaa maailman:

Name of the game: got to bring down all the regimes in the world, ideally simultaneously, and replace them …

Homman nimi: on kaadettava kaikki hallinnot maailmassa, mieluiten samaan aikaan, ja korvattava ne …

Käytännön toteutus tapahtuu lamauttamalla tärkeimpien kaupunkien toiminta ihmismassojen avulla. Kulkuyhteyksien katkaiseminen riittävän pitkäksi aikaa johtaisi Hallamin mukaan esimerkiksi ruoan loppumiseen. ”Tehkää se päivästä toiseen, niin tuloksena on vallanvaihto”.

Myös Venäläisen RT-median lähetyksissä Hallam selittää juurta jaksain, kuinka hallintojen kaataminen käytännössä tapahtuisi. Kahdessa puolen tunnin jaksossa RT:n juontaja toistaa Extinction Rebellionin sanoman sellaisenaan ilman mitään kritiikkiä ja kuvaa läntisiä demokratioita mm. korruptoituneiksi ja rikollisiksi.

Verkkosivuillaan liike kertoo toiminnan alkaneen Rising Up! -nimellä. Rising Up! -sivustolla alkuperänä vuorostaan mainitaan Occupy-liike.

Rising Up! -liikkeen sivusto kuvaa taktiikoitaan (Our Tactics):

Our tactics draw upon state of the art knowledge and experience gleaned from successful global, mass, grass-roots movements which have changed political landscapes and bought down regimes.

Länsimaiden ”rikolliset” poliittiset järjestelmät on tarkoitus korvata Extinction Rebellionin suunnittelemalla ”paremmalla demokratialla”, jossa mm. äänestäminen jää historiaan (kansan edustajat valittaisiin arvonnalla). Vallankumouksen jälkeiset menettelytavatkin on mietitty ennakolta.

Rising Up!in sivustolta löytyy myös vuonna 2016 laadittu dokumentti, jossa kuvataan liikkeen ”DNA:ta” eli perimmäistä olemusta, tarkoitusta ja rakennetta. Päämääräksi kerrotaan siinäkin vallankumous – järjestelmän täydellinen muutos, nopea varallisuuden ja vallan uusjako.

1.2.3 The need for complete system change – revolution!

The system is therefore broken; we hold that fundamentally a revolution is needed. We appreciate revolution is a scary term for some and brings to mind violence, death and smashing of the system – this isn’t what we mean! We mean a rapid change in wealth distribution and power structures, in order to prevent the few from perpetuating a self-serving ideology. Our democracy, our media, our academia, our think tanks and businesses must meet our needs, serve all people and a healthy ecology.

Kohdassa 2.3 kerrotaan, että tähän on tarkoitus päästä vetämällä mukaan ilmasto- ja ympäristöaktivistit sekä toisaalta aktivistit, jotka keskittyvät sosiaaliseen ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen.

Arabikevät toimi esikuvana jo Occupy-liikkeelle. Se mainitaan myös Extinction Rebellionin taustamateriaaleissa. Roger Hallam arvelee, että jos Britannian hallinto saadaan ”lähiviikkoina” kaadettua, väkivaltaisuudet leviäisivät nopeasti moneen muuhunkin maahan, kuten arabimaissa kävi vuosina 2010-2011.

Länsimaisen arabikevään aikataulukin kerrotaan näissä materiaaleissa moneen kertaan. Globaali vallankumous on määrä toteuttaa 15.4.2019 alkaen. Roger Hallam arvelee, että liike saattaa hajota pian tämän jälkeen, jollei hallintojen kaataminen onnistu. Vallankumouksen onnistumisen mahdollisuudeksi hän arvioi 60%.

Extinction Rebellionin perustajaa ei näytä huolettavan suunnitelman julkinen kertominen. Luentovideolla hän toteaa, että 99,999%:a ihmisistä luennon sisältö ei jaksa kiinnostaa. Toisekseen hän olettaa metodinsa olevan niin nerokas, että hallinnot ovat sen edessä aseettomia, vaikka tietäisivät suunnitelmasta ennakolta.

Liikkeen historia

Siinä missä Extinction Rebellion yleensä kuvaa ilmastonmuutosta koko ihmislajia uhkaavana ja välittömiä massiviisia yhteiskunnallisia muutoksia vaativana kriisinä, ilmaston tärkeys vähenee sitä mukaa, kun liikkeen historiaa jäljitetään ajassa taaksepäin.

Rising Up! -filosofiassa ilmastonmuutos mainitaan kertaalleen lähinnä yhtenä monista nyky-yhteiskunnan epäkohdista. Occupy-liikkeellä taas ei ollut mitään ilmeistä yhteyttä ilmastonmuutokseen, vaan liike syntyi kritiikkinä lähinnä taloudellista eriarvoisuutta ja koettua yhteiskunnan epäreiluutta kohtaan.

Ainakin kaksi perustajajäsentä, edellä mainittu Roger Hallam ja Gail Bradbrook, ovat julkisissa lähteissä kuvailleet, kuinka päätyivät perustamaan Extinction Rebellionin. Molempien tarinasta käy selvästi ilmi jo vuosia jatkunut tyytymättömyys yhteiskuntaan ja halu tehdä jotain sen muuttamiseksi. Kummankaan kertomuksessa ilmastonmuutoksella ei ole maininnan arvoista osuutta alkuperäisenä motivaattorina.

Samat aktivistit ovat ainakin jo vuodesta 2011 vastustaneet kapitalismia ja vaatineet yhä suurempaa yhteiskunnallista muutosta – viime vuodet on jo peittelemättä puhuttu vallankumouksesta. Vain syyt, joilla muutostarvetta perustellaan, ovat matkan varrella vaihdelleet.

Ehkä selvimmin ilmastopaniikin välinearvo tulee ilmi blogikirjoituksesta, jossa yksi liikkeen perustajista selittää mistä varsinaisesti on kyse. Otsikko toteaa, että ”Extinction Rebellionissa ei ole kyse ilmastosta”.

aboutclimate

Stuart Basden:

And I’m here to say that XR isn’t about the climate. You see, the climate’s breakdown is a symptom of a toxic system of that has infected the ways we relate to each other as humans and to all life. This was exacerbated when European ‘civilisation’ was spread around the globe through cruelty and violence (especially) over the last 600 years of colonialism, although the roots of the infections go much further back.

Pikasuomennos:

Olen täällä sanoakseni, että XR:ssä ei ole kysymys ilmastosta. Nähkääs, ilmastokriisi on oire toksisesta järjestelmästä, joka on tartuttanut tavat, joilla kohtelemme toisiamme ihmisinä ja koko elämää. Tämä paheni, kun eurooppalainen ”sivilisaatio” levitettiin ympäri maailmaa julmuudella ja väkivallalla (etenkin) 600 viimeisen kolonialismin vuoden aikana, vaikkakin sairauden juuret ovat paljon kauempana historiassa.

Hän jatkaa, että Extinction Rebellionin perimmäinen tehtävä on hälventää nykyjärjestelmän harhat, ilmastonmuutosta ”syvemmät” ongelmat, jollaisina hän luettelee mm. valkoisen ylivallan, patriarkaatin, eurosentrismin, heteronormatiivisuuden ja luokkahierarkian.

Nämä vakavampina koetut perimmäiset ongelmat eivät vaikuta sellaisilta, että ne tuhoaisivat ihmislajin ihan lähivuosina. Aktivismissa korostettu ilmastokriisin kiireellisyys liittynee siihen, että Hallamin teorian mukaan tämäntyyppisten massaliikkeiden tavallinen elinkaari on vain muutamia kuukausia.

Roger Hallamin tässä kuussa julkaistuihin kahteen luentoon, joiden kesto on yhteensä nelisen tuntia, ei mahdu varsinaista ilmastonmuutoksen tai -tieteen osuutta. Itse asiassa Hallam väittää, ettei ilmastonmuutosta vielä tapahdu. Se myös mainitaan ohimennen, kun kuvataan, mistä vallankumousaate saa käyttövoimansa: ”tosi uskovista, jotka johdatat taistelukentälle” ja vastareaktiosta, joka syntyy kun heitä ”lyödään päähän”.

Mahdottomat vaatimukset, puuttuvat keinot

Liikkeen ”julkisivuun” kuuluu kolme vaatimusta: hallitusten pitää kertoa totuus ympäristökriisistä, pudottaa hiilidioksidipäästöt nollaan vuoteen 2025 mennessä ja ottaa valtiolliseen päätöksentekoon mukaan Extinction Rebellionin suunnittelema toimielin Citizen’s (sic) Assembly.

Liike on saanut kritiikkiä paitsi täysin epärealistisesta päästövaatimuksesta, myös siitä, ettei minkäänlaista ehdotusta keinoista sen toteuttamiseksi ole esitetty.

co2emis

Tämä on kuitenkin täysin loogista, kun huomioidaan liikkeen varsinainen päämäärä. Ei ole tarkoituskaan, että vaatimukset olisivat toteutettavissa. Sopimukseen pääsy tarkoittaisi vallankumouksen epäonnistumista ja aikaa (eli aktivistien rajallista momentumia) kuluttavat neuvottelutkin vakavaa uhkaa.

UKK:ssa kerrotaan, että liike ei halua ehdottaa ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, vaan tämä jäisi uuden hallintoelimen huoleksi (”We do not put forwards specific solutions – it is down to the Citizens Assembly to come up with solutions, having first heard from various experts.”). Luentovideossa Hallam pitää tätä epämääräisyyttä käänteentekevänä ideana (game changer); kaikkien osallistujien annetaan pitää oma visionsa. Kukaan ei halua vastustaa utopiaa tulevasta paremmasta demokratiasta ja arvelee oman kantansa voittavan, kun keinoja vallankumouksen jälkeen aletaan harkita. Näin saadaan maksimoitua tuki kampanjalle ja vältetään repivät erimielisyydet käytännön kysymyksistä.

Vedä huumeita, niin maailma pelastuu

psyke2

Yksi Extinction Rebellionin perustajista Gail Bradbrook selittää liikkeen syntyhistoriaa omalta osaltaan Emerge-podcastissa (6:00). Hän kertoo olleensa kiinnostunut sosiaalisesta muutoksesta jo vuosia. Saatuaan ensimmäisen lapsensa vuonna 2008 hän alkoi tiedostaa maailman syvän epäoikeudenmukaisuuden ja tuli siihen tulokseen, että massojen kansalaistottelemattomuus on toimiva keino korjata yhteiskunta.

Bradbrook kertoo sitten kokeilleensa monenlaisia yhteiskunnallisia liikkeitä ja kampanjoita huonolla menestyksellä. Lähtökohtana kapinoinnille, joka näyttää muodostaneen Bradbrookin elämän keskeisen sisällön suuren osan aikuisiästä, hän ei mainitse ilmastonmuutosta lainkaan. Kenkä tuntuu puristaneen lähinnä taloudellisesta eriarvoisuudesta.

Seuraavaksi Extinction Rebellionin syntytarina saa mystisiä, ellei jopa yliluonnollisia piirteitä. Uuspakanaksi tunnustautuva Bradbrook kertoo, että Occupy-liikkeen kariuduttua hän oli niin eksyksissä, ettei auttanut enää muu kuin lentää Costa Ricaan rukoilemaan apua universumilta. Osana rituaalia hän kertoo nauttineensa iboga– ja ayahuasca-psykedeelejä.

Jälkimmäisen avustuksella Bradbrook rukoili valaistuakseen ”sosiaalisen muutoksen koodeista”. Vaikka hän sai aineilla uudelleenkytkettyä aivonsa, seuraavakin yhteiskunnallisen vaikuttamisen yritys Britteihin palaamisen jälkeen floppasi. Kyseisen verolakkoiluun keskittyvän kampanjan kautta Bradbrook kuitenkin tutustui Roger Hallamiin.

Ja katso, nelituntisessa miitissä Hallam selosti Bradbrookille omat teesinsä vallankumouksen toteuttamisesta näin sanoen: ”tässä sinulla ovat sosiaalisen muutoksen koodit”. Tuon ayahuasca-seremonian sanamuodon kuultuaan Bradbrook tiesi saaneensa vastauksen rukouksiinsa.

Tämän ihmeen kautta syntyi Rising Up! eli Extinction Rebellionin esiaste.

Bradbrook kertoo (n. 20:00 eteenpäin), kuinka psykedeeliavusteisia maagisia seremonioita on myöhemminkin hyödynnetty liikkeen edistämisessä. Jos ymmärsin oikein, erään vastoinkäymisen hetkellä Extinction Rebellionin naisjäsenet kokoontuivat rukoilemaan muinaisten kelttien käyttämän rukousyrtin voimalla. Ja kuinka ollakaan, vain kaksi päivää myöhemmin liikkeeseen saatiin mukaan tärkeä uusi tekijä, professori Jem Bendell.

En tiedä, kuinka virallinen osa Extinction Rebellionin käytäntöjä huumeiden käyttö on , mutta joissain taustamateriaaleissa pidetään tärkeänä, että aktivismi olisi myös henkinen kokemus. Tilaisuuksia, joissa ”valmistaudutaan kapinaan” on järjestetty yhteistyössä The Psychedelic Societyn kanssa.

Yhdessä haastattelussa kerrotaan, että Extinction Rebellionin kokoontumisiin liittyy hengellisiä seremonioita ja monella aktivisteista on tausta hengellisissä liikkeissä. Tässä yhteydessä käsitteellä tarkoitettaneen uuspakanuutta tai shamanismia, luultavasti asiaankuuluvine päihteineen.

Liike, joka pyrkii profiloitumaan tutkijalähtöisenä ja tieteeseen perustuvana muistuttaa oikeastaan enemmän uskonnollista kulttia. Mystiikka ja hengellisyys ovat toimivaksi todettu tapa ihmismassojen kontrollointiin. Uhrautuminen, ”viimekädessä aatteen puolesta kuoleminen” on yksi Extinction Rebellionin peruspilareita. Samaan lopputulokseenhan on historiassa usein päädytty juuri uskonnollisessa viitekehyksessä.

Onko Venäjällä sormensa pelissä tässäkin?

frack

Viime vuosina Venäjää on epäilty sekaantumisesta milloin mihinkin. Suomen mediassa vähälle huomiolle ovat jääneet väitteet Putinin ajamasta ympäristö- ja ilmastopropagandasta – ehkä siksi, että tässä aihepiirissä on vaikea löytää eroa RT:n ja suomalaismedian linjasta.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen viimevuotinen raportti väittää Kremlin panostavan voimakkaasti mm. sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan mielipidevaikuttamiseen, jolla se pyrkii edistämään energiapoliittisia intressejään. Raportin mukaan republikaanit ja demokraatit ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjä manipuloi ympäristöaktivisteja. Se siteeraa Hillary Clintonia, jonka mukaan liuskekaasua vastustavat aktivistiryhmät ovat saaneet paljon rahallista tukea Venäjältä.

Tänä vuonna eräät eurooppalaiset poliitikot, Merkel etunenässä, ovat väittäneet Venäjän olevan nykyisen ilmastoliikehdinnän takana.

Jos tällaista hybridivaikuttamista tapahtuu, Extinction Rebellion saattaisi olla yksi todennäköisimmistä kanavista sille. Yksi liikkeen isähahmoista ja Occupy-liikkeen perustajista Micah White väittää Guardian-lehdessä Venäjän disinformaatioagentin ottaneen häneen yhteyttä vuonna 2016.

Hän kertoo myös Occupyn saaneen huomattavaa tukea Venäjältä. Hänen mukaansa RT (Russia Today) tuki liikettä ”aggressiivisesti”. Myös Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset kertovat RT:n olevan yksi kanava Kremlin ympäristöpropagandalle. White sanoo yhden Occupy-aktivistin saaneen oman RT:llä esitettävän tv-ohjelman nimeltä Redacted Tonight palkkioksi aktivismistaan.

RT on antanut Extinction Rebellion -liikkeelle paljon näkyvyyttä tänä vuonna. Sitä on käsitelty mm. juuri Redacted Tonight -ohjelmassa useamman kerran. Edellä linkitetty On Contact -niminen ohjelma omisti tässä kuussa liikkeen ideologian ja tavoitteiden esittelyyn kaksi puolen tunnin jaksoa.

Extinction Rebellion toimii lähes kaikkialla maailmassa paitsi Venäjällä ja Kiinassa. RT:n lähetyksessä ei tule esille, että Venäjän hallinnon kaataminen olisi tarpeen, vaan siinä keskitytään länsimaihin.

xr-map3
Extinction Rebellionin edustajat ovat jonkin verran livenneet epämääräisyyden strategiastaan, josta Hallam käyttää sanamuotoa ”fundamental ambiguity”. Jonkinlaisia kannanottoja päästövähennysten keinoihin on siis esitetty.

Professori Gary L. Francione ihmettelee liikkeen nuivaa suhtautumista veganismiin. Liikkeen edustaja perustelee tätä sillä, että tavallisten ihmisten ”ilmastoteot” olisivat vain häiriötekijä poliittisen muutoksen saavuttamisessa.

Liike näyttää vastustavan myös geoengineeringiä. Virallista kannanottoa ydinvoimaan en löytänyt. Yksi perustajista, edellä mainittu Gail Bradbrook on esittänyt ydinvoimakriittisiä kannanottoja.

Sekin on tehty selväksi, että päästöjen vähentäminen korvaamalla hiili tai tuontikaasu kotimaisella liuskekaasulla ei missään tapauksessa käy päinsä. Itse asiassa liike on aktiivisesti (esimerkiksi hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä) vastustanut vesisärötystä.

Kaiken vastustaminen voi selittyä sillä, että uskottavat ilmastoratkaisut uhkaisivat vallankumouksen toteutumista. Toisaalta nämä linjaukset tuntuisivat sopivan hyvin yhteen myös Kremlin tavoitteiden kanssa.

Toimintatavat

Roger Hallamin visiossa vallanvaihto toteutetaan lamauttamalla yhteiskunnan toiminnot ihmismassojen avulla. Hän selittää RT:llä (14:20), että kaksi päämekanismia hallinnon kaatamiseen ovat 1) häirintä, lamauttaminen ja 2) uhrautuminen. Hallamin mukaan aktivistin on oltava valmis tarvittaessa jopa kuolemaan aatteen puolesta.

Häirintään lukeutuu liikenneyhteyksien katkaisemisen lisäksi erityisesti aineellisten vahinkojen aiheuttaminen (Hallam: ”property damage in particular is good stuff”).

Keskeinen konsepti on backfiring effect eli vastareaktio, joka kansan keskuudessa syntyisi, kun hallinto yrittää toimintakykynsä säilytääkseen poistaa protestoijia kaduilta. Hallamin suunnitelmassa keskeistä on haavoittuvien ihmisryhmien käyttö ja ”laittomuuden tason” nostaminen niin kauan, että hallinnon on pakko reagoida.

dragged

Tämä efekti on Hallamin mukaan välttämätön vallankumouksen onnistumiselle. Se mahdollistaa vipuvaikutuksen, jolla suhteellisen pieni aktivistien ydinjoukko voi mobilisoida tuhansia tai satojatuhansia ihmisiä liikkeensä taakse. ”Ihmiset näkevät kuuden uutisissa, kuinka poliisi raahaa 10-vuotiaita ja isoäitejä pois”.

Ensi vaiheessa raahattavaksi tietysti tarvitaan riittävä määrä ”tosi uskovia”, jotka ovat valmiita uhrautumaan eli menemään vankilaan tai tarvittaessa kuolemaan. Itsetuhoisuuteen heidät motivoidaan Hallamin mukaan tunnepohjaisella sitouttamisella, tässä tapauksessa ilmastoahdistuksella tai -surulla.

Ei ole sattumaa, että talven ilmastokampanjat keskittyvät koululaisiin. Hallam selittää, että tärkeimmät ryhmät ovat lapset, nuoret, vanhukset ja naiset. Liikkeen keskeinen ajatus on aktivistien haavoittuvuus, laittomasta toiminnasta ennen pitkää seuraava väkivalta ja tätä kautta kerättävä sympatia.

Opiskelijaradikalismia lietsovassa kirjoituksessaan vuonna 2015 Hallam kuvaa vastareaktion käsitettä näin:

It only takes one major spark in the right place at the right time – the over-reaction of a complacently arrogant management, a little “over enthusiasm” by security staff that puts a student in hospital or worse, for the rage to go viral and an “explosion of consciousness” to occur.

Tarkoituksena on siis kalastella ylireagointia vastustajan puolelta. Aktivistin on vain jouduttava sairaalaan ”tai pahempaa”, jotta ihmismassojen raivo pääsisi kunnolla valloilleen.

sampokoistinenIlmastopelolla agitoitujen lasten ja muiden haavoittuvien ihmisryhmien massoja pyritään käyttämään aseena yhteiskuntaa vastaan ja toisaalta eräänlaisina ihmiskilpinä. Suunnitelma on koko ajan ollut, että osa heistä loukkaantuu tai menettää henkensä, jotta liike saisi lisää tukea ja ihmisiä kaduille – ilmastovanhemmuutta kerrakseen.

Hallam kertoo luennossaan: ”this theory is based on young people and old people taking the forefront”. Suurin osa ei etulinjaan joutuvista ei tiedä liikkeen varsinaista päämäärää, eikä edes välitä. Kyse on tietämättömien massojen ohjailusta. Summittainen transkripti luentovideosta: ”Most people don’t really care. Nerdy intellectual people care, which is why nerdy intellectual people are never on the front line.  … It’s mainly people who are excitable, who want something interesting to go on.”

Väistämättömän väkivallan ja kuolemantapausten johdosta liikkeen aktivistit saataisiin esitettyä uhreina ja yhteiskunnan toimintaa turvaavat poliisit sortajina. Keikahduspiste saavutetaan, kun kansaa tulee kaduille nopeammin kuin heitä voidaan vankiloiden täytyttyessä ja poliisin resurssien ehtyessä pidättää. RT:n juontaja toteaa, että myös osan poliiseista odotetaan loikkaavan kapinallisten puolelle.

Extinction Rebellion korostaa, että kyse on ”väkivallattomasta” liikkeestä. Termi ei ole kovin kuvaava, kun poliisin ”passiivinen yllyttäminen” väkivaltaan on tärkein osa suunnitelmaa. Yhteiskunnan lamauttaminen tukkimalla liikenneyhteydet tietysti tarkoittaisi mm. terveydenhuollon estämistä eli viattomien sivullisten vahingoittamista.

Myös Occupy-liikettä mainostettiin ”väkivallattomana”. Wikipedian mukaan kuolonuhreja kertyi 32 ja loukkaantumisia yli 400. Reutersin uutisen mukaan aktivistit käyttivät aseena ainakin saksia.

Tiede

Extinction Rebellionin ensimmäinen vaatimus on, että hallitusten on kerrottava totuus ilmastonmuutoksesta. Selvä implikaatio on, että liikkeen mielestä ne eivät sitä nykyisellään kerro. Esimerkiksi hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC siis valehtelisi ilmastonmuutoksesta.

Kesäkuussa julkaistussa ”standardipuheessa” asia kerrotaan suorapuheisemmin: ”Valitettavasti suurin osa ilmastotieteestä ja -teknologiasta (climate science industry) perustuu valheeseen … ala koostuu hyvinkoulutetusta keskiluokkaisesta väestä, joka ei kerro totuutta”.

Roger Hallamin mukaan ihmislajin sukupuutto olisi edessä 1-2 sukupolven sisällä. RT:n lähetyksissä hän perustelee väitteen vain suullisesti omintakeisella laskelmalla. ”Ilmastonmuutos on yksinkertaista matematiikkaa”. RT:llä hän käyttää jo valmiiksi kulunutta vertauskuvaa lääkäristä (”turha kiistää, jos lääkäri sanoo”) ainakin viisi kertaa.

Extinction Rebellionin pääteoreetikko ei selvästikään tunne fysiikkaa tai ilmastotiedettä kovin hyvin ja tunnustaakin luennoillaan olevansa huono numerojen kanssa.

Vaikka pääargumentiksi jää auktoriteettiin vetoaminen, viestitään samalla, etteivät asiantuntijat kerro totuutta. Liikkeen keskiössä on siis oletus jonkinlaisesta hallitusten eli rikkaan eliitin ja tieteilijöiden välisestä salaliitosta.

Hallamin mukaan ilmastonmuutoksen pahin seuraus on, että jo kahden asteen lämpeneminen käytännössä estäisi maatalouden harjoittamisen maapallolla (RT, ensimmäinen jakso, n. 7:30-8:00). Tietääkseni mikään tieteellinen tutkimus ei tue väitettä. Viime aikoina tutkijat ovat uudempien mallinnusten pohjalta arvioineet, että suurempikin lämpeneminen olisi maatalouden tuottavuuden kannalta nykytilannetta parempi.

IPCC:n uusimman arviointiraportin läpikäymissä tutkimuksissa parin asteen lämpeneminen tämän vuosisadan aikana voisi johtaa nettohyötyyn globaalissa hyvinvoinnissa ja kolmenkin asteen vaikutukset olisivat vain parin prosentin luokkaa talouskasvusta (AR5 wg2 10.9.2). Tiedeyhteisön näkemykset ovat kaukana Extinctionin Rebellionin väitteestä, että ihmislaji kuolisi lähivuosikymmeninä sukupuuttoon.

Yhteenveto

capitalist

Extinction Rebellionissa ei ole kyse ilmastonmuutoksesta vaan jonkinlaisesta maailmanvallankumouksesta. Äärimmäisyyksiin viety ilmastopaniikin lietsominen on vain viimeisin työkalu tätä tavoitetta jo pitkään ajaneen ryhmän pakissa.

Koululakot on Suomessakin toivotettu tervetulleeksi tapana osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta on selvää, ettei niiden taustalla oleva liike halua osallistua demokraattiseen prosessiin vaan kaataa sen.

Lasten ja nuorten värvääminen tykinruoaksi toteuttamaan väkivaltaan ja itsetuhoisuuteen perustuvaa suunnitelmaa ei ole toimintaa, jollaista suomalaispoliitikkojen ja tiedemaailman toivoisi tukevan.

Lisätietoja

Kahdessa kirjoituksen pohjana toimineessa Twitter-ketjussani voi olla joitakin linkkejä, kuvia, ym. joita ei tässä tullut mainittua:

Päivityksiä 28.3.: korjailtu kirjoitusvirheitä, lisätty mm. selittäviä linkkejä, Elokapina-suomennos ja lainauksia. Lisätty linkki XR Swedenin tiedotteeseen, josta ilmenee Bo Thorénin rooli perustajajäsenenä.

29.3.: Lisätty linkki ja maininta, ettei ilmastonmuutosta Roger Hallamin mukaan vielä tapahdu.

30.3.: Lisätty perustajien nimiä ja historiaa sisältävä kuvakaappaus XR:n sivustolta.

31.3.: Tarkennettu sanamuotoja Gretan ja XR:n yhteydestä, koska Gretan Facebook-viestistä ei varmuudella ilmene Thorénin aktivistiryhmän identiteetti.

1.4.: Lisätty lähdeviite Hallamin väitteeseen maatalouden romahtamisesta.

2.4.: Lisätty linkki Robin Boardmanin esitelmään ja kappale siitä. Korjattu Lisätiedot-kohdan ensimmäinen linkki osoittamaan Twitter-ketjun alkuun. Lisätty XR-luennoijan holokaustivertaus.

7.4.: Korjattu Alison Greenin työpaikka.

5.10.: Lisätty linkki RisingUp! DNA -dokumenttiin ja siitä pari kappaletta. Robin Boardmanin luentovideo on piilotettu jossain vaiheessa, ilmeisesti syksyllä 2019. Laitoin pätkän kyseisestä videosta YouTubeen ja vaihdoin linkit.

28.1.2020: Lisätty lainaus Hallamin v. 2015 kirjoituksesta.

Advertisement

13 comments

 1. Kiitos suuresta selvitystyöstäsi. Tällaisiahan ne kaikki ovat – kansainvälisiä liikkeitä, myös vasemmistossa ja Vihreissä

  • Paitsi että, vasemmisto on täyttänyt vihreät sillä samalla kielellä jota vihreät ymmärtävät.

 2. Koko ilmastoagendan alkulähde on todennäköisesti kansainvälisen eliitin ympäristöasioiden ajatushautomo Rooman Klubi, johon on sattumoisin kuulunut mm. ilmastouskonnon ylipappi Al Gore. Taustalla on misantrooppinen ideologia, joka tulee ilmi esim. Rooman Klubin omassa julkaisussa ”The First Global Revolution” (1991):

  ”Etsiessämme meidät yhdistävää uutta vihollista, saimme idean siitä, että saastuminen, ilmaston lämpenemisen uhka, vesipula, nälänhätä ja muut vastaavat sopisivat rooliin. Kaikki nämä vaarat ovat ihmisen toiminnan seurausta, ja ne voidaan voittaa vain muuttamalla asenteita ja käyttäytymistä. Todellinen vihollinen on siten ihmiskunta itse.”

  Perimmäinen syy tämän agendan ajamiseen lienee kuitenkin globaalin verotuksen ja keskitetyn ylikansallisen hallinnon ajaminen, ja sitä kautta kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden romuttaminen, ts. se on tehokas keino ajaa globalismia. Tämä globalismi on käytännössä maailmanlaajuista kommunismia, ja keinot sen saavuttamiseen on esitetty YK:n ”kestävän kehityksen tavoitteissa” ja yksityiskohtaisesti karmaisevassa raportissa ”Transforming our world: the 2030 Agenda for
  Sustainable Development”.

 3. Löytyi mielenkiintoinen, kriittinen video liikkeestä. Ilmeisesti osa videosarjaa joka jatkuu

  ”EXTINCTION REBELLION – PT1 Who Are They & What Do They Want?”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s