Miten elokapinalliset keksivät ilmastokriisin

5895Vielä joulukuussa 2017 Elokapinan (XR) perustaneet aktivistit kiistelivät siitä, kannattaako ”ilmastokriisiin” keskittyä vai onko se varsinaisesti ongelma ensinkään.

Harva ulkopuolinen varsinkaan Britannian ulkopuolella oli kuullut muutama vuosi aiemmin perustetusta RisingUp!-ryhmästä. Tähän tuli muutos, kun se lanseerasi Extinction Rebellion -kampanjansa lokakuussa 2018 mm. vihreiden poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden (kuten Greta Thunberg) avustamana. Myös media innostui kamppiksesta ja se kasvoikin suorastaan räjähdysmäisesti. Marraskuussa mukana Lontoon siltoja tukkimassa oli jo 6000 ilmastokapinallista.

RisingUp!in kultasuoneksi osoittautui Roger Hallamin joulukuussa 2017 pöydälle tuoma ehdotus ilmastoapokalypsin ympärille rakennetusta massakampanjasta. Hän jakoi ajatuksensa muulle ryhmälle kirjoituksessa nimeltä ”Pivoting to the Real Issue” (linkki tuonnempana).

 

ru-proposals

 

Käänteentekevä oivallus

 

RisingUp! kertoi jo 2016 laaditussa DNA-dokumentissaan, että ryhmän tavoite on ”täydellinen järjestelmämuutos – vallankumous”. Hanke ei ensimmäisinä vuosina sanottavasti edennyt. Porukka näyttää pysyneen marginaalisena muutaman kymmenen kahjon sisäpiirinä (esim. yllä olevassa kuvakaappauksessa keskustelupalstalle rekisteröityneitä näyttää olleen vain 89 kpl). Aktiot näyttävät olleen muutaman tai korkeintaan parinkymmenen hengen performansseja. Esimerkiksi ”Toxic bankers” -aktiossa keväällä 2017 pidätettyjä oli kolme kappaletta.

RU:n katsannon mukaan nykymaailmassa on jokseenkin kaikki mahdollinen pielessä. Demokratia, media ja talousjärjestelmä ovat toksista feikkiä ja palvelevat vain pienen eliitin etuja. Taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo, kolonialismi, heteronormatiivisuus, patriarkaatti, jne. ovat johtaneet moninaisiin juuri nyt eskaloituviin kriiseihin.

Ainoa ratkaisu ongelmiin olisi tuo ”nopea omaisuuden ja valtarakenteiden muutos”, joka toteutettaisiin kansalaistottelemattomuudella.  Maagisen 3,5 prosentin teoria oli kuvioissa jo kauan ennen Elokapinan keksimistä.

Ilmastonmuutos ei alunperin ollut erityisesti framilla. Se oli vain yksi toksisen järjestelmän monista oireista. Tätä tarkoittaa Hallamin strategialuonnoksen otsikkokin, ”todelliseen ongelmaan kääntyminen”. Hänen neronleimauksensa oli, että nostetaan ilmastonmuutos johtavaksi teemaksi ja esitetään se äärimmäisen vakavana, jopa eksistentiaalisena kysymyksenä.

Tärkeäksi muodostui myös kampanjan huolellinen suunnittelu massaliikkeen lähtökohdista. Tehdään jutusta coolia, erottuvaa ja hauskaa; vältetään konkreettisia asiakysymyksiä, yksilön vastuuta, perinteistä marxilaista terminologiaa ja mahdollisimman pitkälle kaikkea muutakin, mistä voisi syntyä sisäisiä ristiriitoja tai muita esteitä kasvulle.

RU:n nykyisessä (Elokapinan) tarinassa ”ilmastokriisin” vakavuus eksistentiaalisena ja vallankumoukseen velvoittavana uhkana on itsestään selvää. Ajatus oli kuitenkin liikkeen perustajille itselleenkin uusi. Aiemmin taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo, kapitalismi, patriarkaatti, jne. olivat peruste samalle lain rikkomiselle, katujen tukkimiselle ja järjestelmämuutoksen tarpeelle.

Vaikka Hallam kehuu kirjoituksensa ratkaisevaa merkitystä monissa haastatteluissaan, sitä ei jostain syystä ole tietääkseni tätä ennen julkaistu yleisemmin. Löysin sen joskus selaillessani liikkeen sisäistä keskustelupalstaa, josta on sittemmin jo siirrytty paremmin salatuille alustoille.

Dokumentin voi lukea tästä: https://docs.google.com/document/d/1gcRjDmQYO-H2fE00Q5hPT7DOkeSckQkNcpVYrGH7liY/ (otsikon vuosiluvussa on virhe).

Hallam aloittaa todistelemalla omalla matematiikallaan, että ilmastonmuutos ”ei ole epämääräinen tulevaisuuden uhka, kuten useimmat vasemmisto/ympäristöaktivistit ajattelevat”.

Okay so although much more can be said about all this it is worth remembering that climate change is not, as is the default position of most left wing/environment activists, a vague threat that has to be dealt with at some point but an immediate crisis which massively overrides all other issues.

Ilmastokysymys on nähtävästi ollut niin etäinen proto-elokapinalaisille, että seuraavaksi Hallamin täytyy kysyä, mitä tekemistä sillä ylipäänsä on liikkeen kanssa.

Okay so what has this to do with Rising Up?

Vastaus: ilmastokriisi on kaikkien aikojen mahtavin mobilisaatiotarina. Hallamin oppien mukaan vallankumouksellisessa massojen radikalisoinnissa on aina tarvittu jokin uusi, käänteen tekevä ”totuus” ja ensimmäinen sitä hyödyntävä poliittinen liike keräisi voitot.

climate is … in fact the greatest mobilisation story of all time – we are going to die (the truth) and we need to rebel

 

Sisäistä resistanssia

 

Elokapinan toinen perustajajäsen Gail Bradbrook ei aluksi hyväksy Hallamin strategialuonnosta ja esittää kilpailevan ehdotuksen, jonka voi lukea tästä: Proposals for RU campaigns going forwards_dec 2017

Second what I disagree with

  1. Object to “climate change as the biggest issue”. Climate change arguably is the biggest symptom but not the biggest issue. The biggest issue is neo-liberalism and a debt based economy, and you can say underneath that, is the issue of separation (Charles Eisenstein analysis). Why go after a symptom not a cause? Only if the symptom will mobilise and help organise folks. I don’t think it will- see next. And arguably biodiversity loss is a bigger issue.

”Vastustan ajatusta, että ilmastonmuutos olisi suurin ongelma. … Suurin ongelma on neoliberalismi ja velkapohjainen talous, ja voidaan sanoa, että sen alla on eristyneisyyden ongelma.”

”Miksi keskittyä oireeseen eikä syyhyn? Vain, jos oire mobilisoi ja auttaa organisoimaan väkeä. Enkä usko, että niin on …”

Bradbrook ei usko eksistentiaalisen uhan argumenttia: ”Se ei tule tarpeeksi iholle [in our face?], kuten Hitler … liian abstraktia.”

Ryhmän muut jäsenet kääntyivät kuitenkin lopulta tukemaan Hallamin ehdotusta ja myös Bradbrook taipui pitämään ilmastonmuutosta todellisena, jopa eksistentiaalisena ongelmana.

 

Brändäys & freimaus

 

Keväällä 2018 mietittiin ilmastokapinan brändäystä ja freimausta. Sisäiseltä keskustelupalstalta nähdään, miten henkinen ja psykedeelinen meininki sekä vähän myöhemmin pääkallot, ruumisarkut ja tekoverellä läträys otettiin osaksi liikkeen imagoa.

framing-xr

”Päätimme tietoisesti antaa tälle esoteerisen tatsin … [koska] esoteerinen uskonto ja apokalyptinen viestintä on ollut tekijä erilaisten vallankumousliikkeiden onnistumisessa.”

Luultavasti samasta syystä myöhemmin kehiteltiin vielä tarina, että Elokapinan oppi olisi saatu – ei nettikiistelyn tuloksena parrakkaalta kommunistisedältä – vaan yliluonnollisena ilmoituksena huumeseremoniassa Costa Ricassa.

Tuskin RU-laiset uskoivat itsekään, että konsepti toimisi näin hyvin. Tarina uppoaa materialistisessa maailmassa kasvaneisiin, klikkimedian ahdistamiin nuoriin, joille radikaali mystiikan ja näennäistieteen sekoitus on jotain uutta ja jännittävää. Osallistuminen itseä ja ihmislajiakin suurempaan eeppiseen taistoon antaa varmasti merkityksen tunnetta elämään, kuten Greta Thunbergkin on viime aikaisissa haastatteluissaan kertonut.

 

Miksi kansalaisraadit?

 

Ennen Elokapinan keksimistä RisingUp!-dokumenteissa ei näytä esiintyvän vaatimusta kansalaisraadeista (citizens’ assembly). Myöskään ensimmäisissä Elokapina-kampanjan luonnoksissa sellaista ei ole.

Luulen, että tässäkin on taustalla radikaalin RisingUp!-ajattelun siloittelu massoille sulavampaan muotoon. Puhe vallankumouksesta ja nykymuotoisen demokratian syrjäyttämisestä voi herättää kielteisiä mielleyhtymiä keskivertokansalaisessa. Kansalaisraadit ratkaisevat kaksikin asiaa: vallanvaihto saadaan kuulostamaan mukavalta ja reilulta, ja toisaalta vaikeat käytännön kysymykset voidaan lykätä niiden huoleksi.

RisingUp! on alusta asti valmistautunut tulevaan järjestelmämuutokseen mm. muodostamalla työryhmän siirtymää varten. Tarkoitus on ”tarttua tilaisuuksiin ottaa valta, voimauttaa ihmisiä ja ryhmiä, jotka jakavat päämäärämme ja luoda tiloja, missä RisingUp ja sen liittolaiset voivat kaapata vallan”. Kansalaisraateja ei tässäkään suunnitelmassa mainita.

The purpose of this group is to prepare RisingUp to be able to step into spaces that open up during this time, in order to sieze opportunities to take power, empower people and groups who share our goals, and create spaces where power can be taken by RisingUp and allied movements.

Tällaisten ajatusten saaminen tolkullisemmalle hyväksyttävään pakettiin on haastavaa. Kansalaisraadit eli ”poliitikot pois, kansa päättää” on ehkä jonkinlainen yritys siinä.

Näyttää siltä, että Elokapinan sisälläkin on vaikeuksia muodostaa käsitys kansalaisraadeista (tai neuvostoista, mitä termiä Suomen osasto on käyttänyt).

Ensimmäisissä versiossa XR:n kolmas vaatimus kuului ”We demand a Citizens Assembly to oversee the changes, as part of creating a democracy fit for purpose.” Neuvosto olisi siis ensimmäinen askel ”käyttökelpoisen demokratian” luomisessa. Sen rooli olisi ”valvoa” hallituksen toimia. Nykyinen versio XR:n sivuilla sanoo, että neuvoston on määrä ”johtaa” hallitusta: ”Government must create and be led by the decisions of a Citizens’ Assembly on climate and ecological justice.”

Myös Suomen Elokapinan ohjeistuksessa kaavaillaan, että neuvosto valvoisi vaaleilla valittua hallitusta ja (muitakin?) poliitikkoja.

Yhdessä kansainvälistä strategiaa suunnittelevassa pöytäkirjassa (marraskuu 2018) tulee esille, että kansalaisraadit ovat keino viedä läpi ”värivallankumouksia” (regime change) maissa, joissa Elokapina saisi riittävästi jalansijaa.

regime2

Toisessa marraskuun alussa laaditussa dokumentissa pohditaan kansalaisraadin uhkia ja mahdollisuuksia: XR CACE 3 questions

Lähtökohta on, että raadin pitää olla samaa mieltä Elokapinan kanssa. Jos näyttää siltä, että sen päätökset eivät ole juuri sitä, mitä XR haluaa – sitten ei pidä järjestää koko raatia.

If XR doesn’t have faith that such a collection of people (in a highly artificial, but politically ideal environment) will produce the “informed will of the people” – or that the expression of these people will not be exactly what XR wants, then don’t call for a CA! ☺

Tämänkin dokumentin perusteella Elokapina haluaa päättää kapea-alaiset ja tarkkarajaiset kysymykset, joihin raati saa ottaa kantaa. Ei siis ”haluatko toteuttaa vaatimuksemme” vaan ”miten haluat toteuttaa vaatimuksemme”.

Tähän linkittävässä kokouspöytäkirjassa todetaan, että koko raadin pointti on, että valikoidut ihmiset antavat ”hyviä vastauksia”, eikä tavallista kansanedustajien ”roskaa”.

The point of the CA is that the people selected will give good answers (and not the usual death-cult drivel from politicians)

Eräs XR UK:n keskeinen vaikuttaja, vihreiden paikallispoliitikko Paul Enock kirjoitti aiheesta näin: ”Tarvitsemme suunnitelman vallankumouksen jälkeiselle päivälle (muuten vanhat rakenteet yksinkertaisesti palaavat kostamaan). Näin ollen, valtatyhjiön välttämiseksi ja toimiemme oikeuttamiseksi, kapinan yhteydessä muodostetaan kansalaisraateja.”

We need a plan for the day after the revolution (otherwise the old structures simply reappear with a vengeance)

Therefore, to avoid a power vacuum and help justify its operations, the rebellion is accompanied by the formation of citizens’ assemblies.

Jotkut liikkeen suomalaiset tukijat ovat väittäneet, että ”vallankumouksella” tarkoitetaan isoja päästövähennyksiä. Suomen osaston omastakin materiaalista ilmenee kuitenkin selvästi, että lainausmerkkejä ei tarvita.

Lisäys 7.5.2022: pari lausetta RisingUp!in toiminnan laajuudesta ennen Elokapinan keksimistä.

One comment

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s