Tutkija: ilmastonmuutos on vain 2% ilmastonmuutoksesta

Ilmastotieto-blogi kertoi lämpenemistauosta elokuussa mm. seuraavaa:

 • Emme tiedä vuosien 1998-2013 ilmastosta mitään vielä 15 vuoteen.
 • Siitä huolimatta tiedämme, että tänäkin aikana pintalämpötilan eteneminen etenee (?) IPCC:n ennusteiden rajoissa.
 • Lämpeneminen on piiloutunut meriin.
 •  15 vuoden jakso on turhan lyhyt lämpötilan muutoksen arviointiin.
 • ”pintalämpötila ei ole noussut vuoden 1998 jälkeen”

Pyydän denialisteja kiinnittämään huomiota etenkin viimeiseen lainaukseen.

Marraskuuhun mentäessä tiede etenikin harppauksin:

 • Ei tarvitse odottaa – ilmaston kehitys vuoden 1998 jälkeen on sittenkin tiedossa jo nyt. Se on otsikon mukaisesti lämmennyt.
 • Lämpeneminen ei siis olekaan piiloutunut meriin. Näennäinen hidastuminen johtuu harhaanjohtavista mittaustuloksista.
 • 15 vuoden jakso on sittenkin merkittävä ja riittää kumoamaan laajasti noteeratun pysähtymisen. Tutkimuksen pressimateriaalissa esitellään näkyvästi 15 vuoden trendiviivoja.
 • Vuosien 1998-2012 uusikin lämpötilakehitys on ”lähes täsmälleen” ennustettu tämänvuotisessa IPCC-raportissa (jälkikäteen siis, mutta onhan sekin jotain).

Marraskuun kirjoitus käsittelee siis tutkimusta, jossa HadCRUT4-mittaussarjan ”tilastollinen nollatrendi” on saatu tuplattua yhdistelemällä siihen satelliittidataa, jossa lämpenemistä on vielä vähemmän.

Skeptical Science -sivuston trendilaskuri on samojen tutkijoiden käsialaa, mutta ei löydä muunnetustakaan datasta tilastollisesti merkitsevää lämpenemistä jaksolla 1997-2012 (eli nolla mahtuu virhemarginaaliin). Tarkastelussa käytetty tilastomenetelmä on peräisin Fosterin ja Rahmstorfin tutkimuksesta vuodelta 2011.

Laskurin kanssa kannattaa muuten huomata, että  jos halutaan ottaa tarkasteluun mukaan vuosi 2012, loppuvuodeksi on annettava 2013 (edellisellä kerralla viimeinen vuosi jäi pois). Muissakaan mittaussarjoissa ei näy tilastollisesti merkitsevää lämpenemistä 16-23 vuoteen. Kokonaiskuva ei siis tältä osin ratkaisevasti muutu, valikoi dataa miten päin tahansa.

Palatakseni vielä erääseen hauskaan piirteeseen tässä taukoretoriikassa: Ilmastotiedon artikkelin englanninkielinen versio löytyy täältä. Siinä vakuutetaan:

Global warming as a whole seems to continue despite the apparent break in surface measurements.

Tämänmuotoiset perustelut aukeavat parhaiten ”kirjoittamalla auki” global warming -termin täsmällinen määritelmä. Suomen kielessä vastaavansisältöistä yhtä vakiintunutta termiä ei taida olla. Jotta tällä kertaa puhutaan varmasti samasta asiasta, tarkistetaan vielä.

Sama sivusto antaa global warming -termille jotakuinkin sellaisen määritelmän kuin tieteellisessä kirjallisuudessa useamman vuosikymmenen aikana on vakiintunut: pintalämpötilan nousu.

Vertaisarvioidusta tieteestä löytyy mm. tämä Michael Mannin vastaava määritelmä:

Global warming refers to the phenomenon of increasing average surface temperatures of the Earth over the past one to two centuries.

Sijoitetaan termi yllä olevaan Jokimäen tekstiin, niin saadaan: pintalämpötilojen nousu kokonaisuutena näyttää jatkuvan, vaikka pintalämpötiloissa näyttää olevan tauko.

Sama sekaannus on alkanut näkyä harrastajien lisäksi alan tutkijoidenkin ilmastoviestinnässä.

Valitettavasti Virpi Kauko ei ole enää halunnut keskustella aiheesta täällä. Omassa blogissaan hän on sentään jatkanut, ja hakenut tukea Scientific American -lehdestä. Saatesanat:

Scientific American kertoo, miksi globaali lämpeneminen ei ole pysähtynyt, vaikka jotkut niin luulevat. Artikkelissa haastatellaan myös Benjamin Santeria.

Kuitenkin nähdäkseni vain kaksi kuudesta haastatellusta tutkijasta kieltää lämpenemistauon olemassaolon. Näistä toinen, Michael Mann, puuttuu terminologiaan ja pitää ”hidastumista” parempana sanavalintana.

Kaukon erikseen huomioima ”beat the crap out of him” Santer taas pitää taukoa tieteellisenä mysteerinä.

Radikaalein on Joshua Willis, jonka mielestä Mann on väärässä ja lämpeneminen kiihtyy: ”global warming is definitely still increasing”. Käy kuitenkin ilmi, että hänenkin näkemyksensä perustuu käsitevirheeseen ja loogiseen mahdottomuuteen:

as a measure of global warming, surface temperatures are not a good yardstick

Auki kirjoitettuna: pintalämpötilat eivät ole hyvä pintalämpötilojen nousun mittari.

Jotkut haastatelluista selittävät taukoa sillä, että lämpö häviää meriin. Tässä meemissä mittayksikkö vaihdetaan mieluusti Jouleiksi, koska 0,09°C:n  lämpeneminen 55 vuodessa (Met Office) ei välttämättä kuulosta kaikista kovin hälyttävältä.

Pahiten sekaisin ovat kuitenkin ilmastojournalistit. Kyseisen jutun kirjoittajat väittävät haastatteluista huolimatta, että lähes kaikki ilmastotutkijat kiistäisivät tauon olemassaolon.

Willis and nearly every other climate scientist dismiss the idea that global warming has paused

Media on antanut viherliikkeen johtaa itseään niin pahasti harhaan, että kieltäytyy uskomasta omia haastateltaviaan.

Tuoreen American Meteorological Societyn kyselyn mukaan vain 52% meteorologeista on sillä kannalla, että ilmastonmuutos (global warming) olisi enimmäkseen ihmisten aiheuttamaa. Kyselyyn vastanneita meteorologeja oli reilu 1800.

Skeptical Sciencen sisäinen 97%-galluppi uutisoitiin laajasti Suomessa asti, mutta AMS:n kyselystä löysin Googlen maailmanlaajuisella uutishaulla vain yhden maininnan.

Aktivistipiireissä ymmärretään hyvin terminologian ongelma. PR-näkökulmasta toteamus ”global warming has stopped” on katastrofi, joka on jotenkin väistettävä, vaikka sitten vaihtamalla sanojen merkityksiä newspeak-tyyliin.

Guardianiinkin kirjoittava Skeptical Science -bloggaaja Dana Nuccitelli ei peittele pyrkimystään:

Ideally people will begin using the term ”global warming” to refer to the planet’s overall heat accumulation.

Huolimatta siitä, että Skeptical Science määrittelee termin siten kuin se on tieteellisessä kirjallisuudessa vuosikymmeniä tunnettu, sivustolla vaikuttava Nuccitelli kieltää lämpenemistauon päättämällä, että sanat tarkoittavat nyt jotain muuta.

The slowed warming is limited to surface temperatures, two percent of overall global warming …

Kirjoitettuna auki: hidastunut lämpeneminen koskee vain pintalämpötilaa, mikä on vain 2% pintalämpötilojen noususta.

Eikö kylmäfuusio onnistu? Ei hätää. Sovitaan, että tästä lähin fuusio tarkoittaa fissiota ja kylmä kuumaa.

Tätä voisi pitää tyypillisenä poliittisena sanaleikkinä tai harmittomana vihersokeana aktivismina, mutta kyseinen öljy-yhtiön palveluksessa toimiva kirjoittaja pyrkii sekoittamaan termejä myös vertaisarvioidun tieteen puolella. Alan uskottavuusongelman kasvu ei siis ole väitteistä huolimatta pysähtynyt.

8 comments

  • Vaikka puhuisi, vesipatsaan keskimääräisen lämpötilan muutos n. asteen sadasosalla vuosikymmenessä ei kuitenkaan sinänsä kaada maailmaa. Harvempi ihminenhän siellä vesipatsaassa asuu, ja merenelävät lienevät ”tottuneet” moninverroin tuota nopeampiin luonnollisiin lämpötilan muutoksiin.

   Tässä vielä kopioituna vastaukseni edelliseltä kerralta, kun toistit tämän argumentin:

   Meriin virtaa, sataa ja sulaa vettä. IPCC:n mukaan pelkkä ihmisten vedenkäyttö olisi nostanut merenpintaa viime vuosikymmeninä merkittävästi, enemmän kuin Etelämantereen tai Grönlannin sulaminen (WG1 luku 13 s. 19). IPCC ei suoraan arvioi, paljonko lämpölaajenemisen osuus merenpinnan muutoksissa olisi “tauon” aikana, mutta löysin tutkimuksen, jossa arvio oli suuruusluokkaa kymmenesosa (0,3/2,5mm/vuosi) ajalla 2003-2008. Liki 90% meren pinnan vaihtelusta on siis johtunut muista tekijöistä kuin lämpötilasta. Ja tuokin osuus kertoisi tietysti lähinnä meren, ei ilmakehän lämpötilasta.

   • Vesipatsaan lämpeneminen pidentää sitä, eli merenpinta nousee. Tästä syystä pinnan nousu on herkkä indikaattori meren lämpenemiselle.

    IPCC AR5 Summary for Policymakers sanoo Sea Level kohdassa (vuosille 1993-2010):

    – thermal expansion due to warming ~1.1mm/a
    – jäätiköt ja ice capit ~0.76mm/a
    – Grönlanti ~0.33mm/a
    – Antarktis ~ 0.27mm/a
    – Land water storage ~0.38mm/a
    – Yhteensä ~2.8mm/a

    Lämpenemisen osuus on siis suurin tekijä joka on vastuussa ~1.1/2.8=39% merenpinnan noususta. Jos merten lämpeneminen olisi tosiaan pysähtynyt 15+ vuodeksi, se olisi näkynyt merenpinnan tasossa selvästi. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan nousu on jatkunut suhteellisen tasaisena. Tämä puhuu sen puolesta että merten lämpeneminen on jatkunut.

    Lisätietoa aiheesta on saatavilla IPCC AR5 WG1 draftin luvusta 13.3

   • Niin, mainittu Cazenave ym. 2009 johon IPCC:kin viittaa on kyseisen luvun ”lead authorin” laatima ja antaa tosiaan lämpenemisen osuudeksi 2003-2008 arvon 0,3/2,5 mm/vuosi eli 12%. Jos tuohon 1993 alkaneeseen jaksoon vertaa, lämpenemisen osuus olisi siis romahtanut noin neljännekseen, eikä olisi enää läheskään suurin tekijä meren pinnan nousussa. Kyllä lämpötilan suorat mittaukset taitavat olla puutteistaan huolimatta parempi keino lämpenemisen selvittämiseksi kuin johdannaisilmiö, jonka trendistä n. 90% johtuu muista syistä.

 1. Niin, antamani lähdeviite on parempi koska siinä on käytetty hyväksi myöhempää tietämystä kuin Cazenave 2009 ja koska tarkasteltava ajanjakso on pidempi (5 vuotta on turhan lyhyt tarkasteluaika ja El Ninot sun muut lyhytaikaiset ilmiöt voivat vaikuttaa tulokseen suuresti). En siis osta 90% muista syistä – lukemaasi, perustelluin syin.

  Onko muuten olemassa viitteitä siitä että meri (koko vesipatsas) EI ole lämmennyt viimeisten 15 vuoden aikana? Merenpinnan nousussahan mikään ei viittaa siiten että lämpeneminen olisi pysähtynyt, eikä meren lämpösisällön tutkiminenkaan ole moista paljastanut. Miksi vallalla on silti käsitystä että meret eivät ole lämmenneet? IPCC AR5 WG1 drafti kertoo aiheesta paljon (liikaakin) lisää.

  • Em. artikkelin perusteella merenpinta olisi noussut 90-prosenttisesti samalla tavalla, vaikka lämpeneminen olisikin pysähtynyt. Epävarmuudet huomioiden oljenkorsi ei siis ole kovin kestävä. Toisekseen ”global warming”, jota tämä blogikirjoitus käsitteli, viittaa pintalämpötilaan, eikä puheenaihetta vaihtamalla saa sen pysähtymistä taiottua kadoksiin.

   Koko vesipatsaan lämpötilaa ei ole mitattu. Tehtyjen mittausten aika- ja tilaskaala on ilmastollisessa mielessä suppea. Argo-mittaukset tehdään ylimmässä 2 km:n kerroksessa. Pääosa siitä on tulosten mukaan lämmennyt suuruusluokkaa tuhannesosa-asteen vuodessa. 400-600 metrin kerros näyttää viilenneen (kuva s. 16). Merkityksellisen antropogeenisen signaalin löytäminen tästä heinäsuovasta on väistämättä vielä vaikeampaa kuin ilmakehästä.

   • Tutkijoiden konsensuskäsityksen mukaan (Cazenave ja uudemmat tutkimuksensa ovat mukana) lämpölaajeneminen on lähes 40% kaikesta vähänkin pitemmällä aikavälillä. Ilman lämpölaajenemista viimeisen 15 vuoden globaali merenpinta olisi tänään noin 1.5 senttimetriä todellista alempana, mikä havaittaisiin varsin helposti.

    Postaamasi Argo-esityksen kalvolla 14 tilanne on esitetty selkeästi, meret ovat jatkaneet jykevällä lämpenemistrendillä, oli syy siihen mikä hyvänsä. Eikö tämä huomioonottaen tulisi todeta että väitteet planeetan lämpenemisen pysähtymisestä ovat täyttä roskaa? Minusta tämä olisi oivallinen aihe blogattavaksikin.

 2. Joissakin ilmastoskeptisissä kirjoituksissa muuten annetaan ymmärtää että meren lämpeneminen 0.001 asteella on sama asia kuin meri ei lämpenisi ollenkaan. Tämähän ei pidä alkuunkaan paikkaansa, laskeskelin huvikseni Wolfram Alphalla että sama energiamäärä joka nostaisi koko valtameren lämpötilaa 0.001 asteella lämmittäisi koko ilmakehää noin 1.1 asteella, mikä on aika suuri muutos.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s