IPCC kadotti 700 miljoonaa ilmastopakolaista

(In English here)

IPCC:n uusin raportti kertoo, että peräti 700 miljoonaa afrikkalaista on lähdössä ilmastoa pakoon vuoteen 2030 mennessä. Siis puolet koko mantereen väestöstä! Seitsemän ja puolen vuoden sisällä! Melkein koko Euroopan väestön verran! Ja tämäkin luku sisältää vain kuivuuden karkottamat – muut ilmastotapaukset tulevat tietysti tähän päälle. Olikohan nyt ihan varma tieto?

IPCC AR6 wg2 luku 9, FAQ 9.1, s. 147:

By 2030, about 250 million people may experience high water stress in Africa, with up to 700 million people displaced as a result.

Tieteellisesti aina oikealla asialla oleva Elokapina huomauttaa omiin lähteisiinsä nojaten, että nämä 700 miljoonaa eivät ainoastaan lähde kotoaan tällä vuosikymmenellä, vaan siinä yhteydessä tapahtuu lisäksi kuolemaa ja kärsimystä, jota on vaikea edes kuvitella.

Monet muutkin valveutuneet tahot ovat tarttuneet uuteen ilmastotietoon innolla (osa toki huomauttaen, että IPCC:llä on taipumus kaunisteluun ja todellinen tilanne on paljon pahempi). Siihen on viitattu myös mediassa ja tutkijoidenkin piirissä.

Realiteettien tarkistus

Vaikka IPCC:n raportit tunnetusti noudattavat korkeinta tieteen kultaista standardia ja joka sana on tuhansien huipputason tutkijoiden tarkkaan syynäämä, niin olisiko silti hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään skenaarion uskottavuutta? Käristyskupolin pitäisi olla jo melkoisen kookas ja pysyvä, että se pakottaisi puolet kuumuuteen ja kuivuuteen tottuneen mantereen väestöstä tiehensä. Kuinka ilmastotutkijat ovat saaneet selville, että sellainen on lähivuosina muodostumassa?

Entä miten 250 miljoonan afrikkalaisen kokema vesistressi tarkalleen ajaa 700 miljoonaa kodeistaan – siis melkein kolminkertaisen määrän ihmisiä? Jos suhdeluku pätee globaalisti, on isompaa draamaa luvassa jo kolmen vuoden sisällä. Silloin nimittäin 2/3 maailman väestöstä on vesistressaantuneita, kuten YK on toisaalla todennut. Edessä olisi siis tilanne, jossa vähintään planeetan koko väestö on ilmastopakolaisia vuonna 2025! Onko syytä ruveta pakkaamaan jo laukkuja?

Tietääkseni ilmaston muutokset tapahtuvat määritelmällisesti useiden vuosikymmenien ja -satojen aikajänteillä eli Afrikan ilmasto vuonna 2030 on kyllä käytännössä sama kuin tänään.

IPCC arvioi jo yli 30 vuotta sitten, että ilmastopakolaisuus olisi lyhyellä tähtäimellä vakavin ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus (IPCC 1990, luku 5). Yhtään varmaa havaintoa ilmastopakolaisesta ei ole vieläkään tehty. Miksi tähän juuri nyt tulisi muutos?

IPCC:n laulumailla

Lähdeviitettä väitteelle ei kerrota, joten turvauduin hakukoneisiin jäljittääkseni perusteluja. Tästä kehkeytyikin jännittävä löytöretki ilmastolegendojen syntysijoille.

Kyseinen AR6:n lause esiintyy liki sanasta sanaan tässä artikkelissa (Filho et al. 2022), joka tosin unohtunut lähdeluettelosta:

By 2030, about 250 million people may experience high water stress in Africa, with up to 700 million people displaced as water stress becomes locally impossible to cope with (Groth et al., 2020; Mpandeli et al., 2020; Naik, 2017).

Mainituista viittauksista kaksi ensimmäistä eivät käsittele Afrikkaa kokonaisuutena, joten laskutavan täytyy löytyä viimeisestä. Naik 2017 kertookin:

According to findings presented at a 2012 conference, Water Scarcity in Africa: Issues and Challenges, it is estimated that by 2030 up to 250 million people in Africa will be living in areas of high water stress, which is likely to displace up to 700 million people as conditions become increasingly unliveable (Food and Agriculture Organization [FAO], 2013).

École Polytechnique 2012

Tiedot katastrofista on siis esitetty jo kymmenen vuotta sitten École Polytechniquen konferenssissa Pariisissa. En löytänyt dokumentaatiota esityksistä, mutta konferenssin sivustolla kerrotaan asia muodossa:

Moreover, with the existing climate change scenario, between 75 million and 250 million people in Africa will be living in areas of high water stress by 2030, with water scarcity in some arid and semi-arid places likely to displace between 24 million and 700 million people.

Näyttää siltä, että Naik on jättänyt arvioiden alarajat on tarpeettomina pois ja maininnut pakolaisten määrästä vain 30-kertaisen ylärajan.

Ranskan-konferenssin materiaaleihin tieto on luultavasti tullut joko Giovanni Santopuolin väitöskirjasta (2011-2012) tai suoraan hänen siteeraamaltaan YK:n verkkosivulta. Santopuoli:

With the existing climate change scenario, almost half the world’s population will be living in areas of high water stress by 2030, including between 75 million and 250 million people in Africa. In addition, water scarcity in some arid and semiarid places will displace between 24 million and 700 million people (http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml).

YK:n vesiraportti 2009

YK:n verkkosivun teksti on sama. Se taas näyttää olevan yhteenvetoa järjestön vuoden 2009 raportista ”Water in a Changing World”. Alkuosa yllä olevasta pätkästä tulee raportin sivulta 19:

In Africa alone by 2020, 75-250 million people may be exposed to increased water stress due to climate change. If coupled with increased demand, this will hurt livelihoods and exacerbate water-related problems. 42

YK:n vesiraportin mukaan katastrofin piti siis toteutua jo toissa vuoteen mennessä! Tälle arviolle on annettu lähdeviitteeksi mikäpä muukaan kuin ”IPCC, 2008”. Tuomiopäivän uhkaavasti lähestyessä YK on ilmeisesti siirtänyt sitä 10 vuotta eteenpäin, eikä IPCC enää tunne omaa 14 vuotta maailmaa kiertänyttä ennustettaan.

Viittaus tarkoittanee AR4-raporttia (2007) tai ehkä jotakin siihen liittyvää yhteenvetoa. Ainakin samat luvut ja niiden lähde löytyvät täältä:

In some assessments, the population at risk of increased water stress in Africa, for the full range of SRES scenarios, is projected to be 75-250 million and 350-600 million people by the 2020s and 2050s, respectively (Arnell, 2004).

Arnellin paperista en noita lukuja sellaisenaan löytänyt. Taulukoissa 11 ja 12 on lueteltu alueittain, montako miljoonaa ihmistä kokisi lisääntynyttä ja vähentynyttä vesistressiä minkäkin ilmastomallin ja päästöskenaarion mukaan. Lähelle IPCC:n arvoa pääsee summaamalla Afrikan eri alueet taulukosta 11, päästöskenaariolla B2 ja mallilla HadCM3 (104 + 5 + 26 + 43 + 61 = 239).

IPCC:n vuonna 2007 esittämään lukuun on siis ilmeisesti päädytty etsimällä Arnellin simulaatioista äärimmäisin mahdollinen ilmastomalli ja skenaario sekä jätetty huomiotta ne afrikkalaiset, joiden vesitilanne mallien mukaan paranisi. Taulukon 12 perusteella heitäkin voisi olla 175 miljoonaa (HadCM3, A2). Simuloitu ääriarvo on tietysti pyöristetty mielivaltaisesti ylöspäin.

Globaalisti vesipulan alaisten ihmisten määrä Arnellin analyysissä vähenisi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta – havainto, jota IPCC ei syystä tai toisesta pitänyt olennaisena:

… climate change would appear to reduce global water resources pressures
because more watersheds move out of the stresses class than move into it.

250 miljoonaa vesipulaista afrikkalaista tulee siis tästä. Mutta miten päästään 700 miljoonaan ilmastopakolaiseen? Arnell ei tässä tutkimuksessa arvioi muuttoliikkeitä millään tavalla. Sekin luku löytyy mainitusta YK:n vesiraportista (”Water in a Changing World”) mutta eri asiayhteydestä, s. 32:

Estimates of potential environmentally displaced people range from 24 million to almost 700 million who could be displaced by water-related factors, including development projects designed to relieve future water availability stresses.7

Tässä kohtaa ei siis puhuta Afrikasta, vaan siirtolaisuudesta, jota ”veteen liittyvät tekijät” voisivat maailmanlaajuisesti aiheuttaa. Alussa ihmettelemäni ilmastopakolaisten kolminkertaistuminen näyttää selittyvän sillä, että jossain kohti ketjua joku (viimeistään Naik 2017) sotki toisiinsa koko maailmaa ja pelkää Afrikkaa koskevat arvonnat ja virhe toistui kirjallisuudessa vuoden 2022 IPCC-raporttiin asti.

Alaviitteessä 7 kerrotaan, miten luvut 24-700 miljoonaa on määritetty:

Klaus Töpfer, former head of the United Nations Environment Programme, talks of 22-24 million environmental migrants (Biermann 2001), whereas Norman Myers (2005) reports ‘at least’ 25 million in 1995 (latest date for a comprehensive assessment), especially in the African Southern Sahara, Central America, China and South Asia. Myers expects the number to reach 50 million by 2010. The United Nations Refugee Agency (UNHCR 2002, p. 12) estimated that there were approximately 24 million people around the world who fled their homes because of floods, famine and other environmental factors. Christian Aid released a report in 2007 estimating that up to 685 million people were forced to move because of environmental factors, including development projects such as dams that inundated large areas of inhabited land. All of these estimates are from OSCE (2007).

Christian Aid 2007 ja YK:n uskonloikka

Monessa yhteydessä vuosikymmenien varrella toisteltu 700 miljoonan ilmastopakolaisen yläraja näyttäisi siis olevan ylöspäin pyöristetty luku kirkkojen avustusjärjestön rahankeräysmateriaalista vuodelta 2007. Sen laatijat eivät ole minkään valtakunnan tutkijoita, mutta kuullaan heitä silti:

We estimate that over the years between now and 2050, a total of 1 billion people will be displaced from their homes. This comprises:

[…]

– 645 million people displaced by development projects such as dams and mines (at the current rate of 15 million a year).9

Alunperin vuosi siis olikin 2050, ei 2020 tai 2030, ja lukema olikin 645 eikä 685 miljoonaa – selittynee lyöntivirheellä. ”Oikean” arvotun numeron sadoiksi pyöristäminen olisi pelastanut 100 miljoonaa ilmastopakolaista kerralla.

Tämä YK:n Christian Aidilta lainaama yläraja ei liity ilmastonmuutokseen. Pamfletti käsittelee kaikenlaista ”pakotettua muuttoliikettä”, jonka yksi kategoria ovat rakennusprojektien tieltä siirtyvät ihmiset.

Sivulla 17 kuvataan tätä ihmisryhmää tarkemmin:

Every year, some 15 million people are forced out of their homes to make way for dams, mines, factories, roads and other infrastructure, tree plantations and wildlife conservation parks, according to the world’s foremost expert on development displacement, former World Bank resettlement specialist Professor Michael Cernea.

Ne ”700 ilmastopakolaista” ovat siis 2050-luvulle saakka oletettuja mm. tehtaiden, tiestön, metsityksen ja luonnonpuistojen tieltä lähteviä. Christian Aid ei väitä, että tällä olisi mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa! YK:n vesiraportin alaviitteessä on tehty dramaattinen uskonloikka, jolla tämä luku samaistetaan ”ympäristösyistä” pakoon joutuneiksi. Raportin leipätekstissä pyöristelyä viedään vielä pitemmälle väittämällä, että luku koskeekin ”veteen liittyviä” tekijöitä. Meemi on vuosien saatossa edelleen asteittain muovautunut vesipulaa pakeneviksi ja lopulta ilmastopakolaisiksi.

Näin ollen loputkin IPCC:n ”700 miljoonasta afrikkalaisesta ilmastopakolaisesta” voitaisiin pelastaa helpoiten niin, että jätettäisiin infrastruktuurin parannukset rakentamatta, metsät istuttamatta ja luonnonpuistot perustamatta.

Jos tarkkoja ollaan, nämä 700 miljoonaa eivät ole tulossa kimppakyydillä Eurooppaan vuonna 2030 tai edes 2050, vaan evankelistat ovat olettaneet rakennusprojektien syrjäyttävän joka vuosi tasaisesti 15 miljoonaa ”ilmastopakolaista” (15 miljoonaa/vuosi x 43 vuotta = 645 miljoonaa). Tuosta aikavälistä 2007-2050 on yli kolmannes kulunut eli näitä siirtolaisia on jo generoitunut 225 miljoonaa. Jos he ovat olemassa, niin ilmastopakoilu näyttää onneksi sujuneen ilman suurempia järjestyshäiriöitä.

Tämä jumallallisen inspiraation tuottama 700 miljoonan ilmastopakolaisen legenda on toistunut IPCC:n uuden raportin lisäksi monissa muissa ilmasto- ja luontoraporteissa, uutisissa ja aktivistien materiaaleissa viime vuosiin saakka. Suomessa väite tuli esille mm. ilmastoasiantuntijoiden osallistuessa vaalidebatteihin vuonna 2019. Myös kansainvälisen IPBES-luontopaneelin samanlainen arvio juontuu alunperin tästä Christian Aidin laskelmasta.

Myyttien todellisuuspohja

Mitä tekemistä näillä miljoona-arpajaisilla sitten on todellisen maailman kanssa? Luultavasti ei mitään. Arnell muuten toteaa johdannossaan, että päästöskenaarioiden erot (siis ”ilmastotoimet”) eivät numeroihin juuri vaikuttaisi edes 2050-luvulle jatkuessaan, mutta väestönkasvun oletuksilla ja ilmastomallin valinnalla (siis virheillä) on dramaattinen vaikutus.

Varsinaiset muuttoliikkeiden asiantuntijat ovat alan kirjallisuudessa kuvanneet tätä itseään vahvistaava ja itseensä viittaavaa ilmastopakolaisten narratiivia ”myyteiksi”. Sana kuvaa tässäkin tapauksessa hyvin, miten summittaisista laskuharjoituksista tarkkaan valikoidut ja manipuloidut numerot kulkeutuvat vuosikausia muuntuen ja suurentuen ”harmaassa kirjallisuudessa”, päätyen lopulta arvovaltaisiin raportteihin tieteellisenä totuutena.

Narratiivin aikajana

Tiivistän vielä vapaasti suomentaen, miten väitteet ovat parantuneet ja yhdistyneet parinkymmenen vuoden aikana. Erityisesti kursiivilla merkityissä kohdissa on mielestäni tapahtunut ylöspäin pyöristelyä ja muuta narratiivin ”kehittymistä”.

2004 – Arnell: ilmastonmuutos näyttää globaalisti vähentävän vesistressiä, mutta Afrikassa lisääntynyttä vesistressiä tulisi 2020-luvulla kokemaan 92-239 miljoonaa ihmistä, vähentynyttä vesistressiä 11-175 miljoonaa (luvut summattu taulukoista 11-12).

2007 – Christian Aid: 645 miljoonaa ihmistä voi joutua muuttamaan rakennushankkeiden (padot ja kaivokset) tieltä maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä.

2008 – IPCC: vesistressi voi lisääntyä 75-250 miljoonalla afrikkalaisella 2020-luvulle mennessä.

2009 – YK: veteen liittyvät tekijät voisivat karkoittaa 24-700 miljoonaa kodeistaan. Afrikassa 75-250 miljoonaa voi kokea lisääntynyttä vesistressiä ilmastonmuutoksen takia vuoteen 2020 mennessä.

2011 – YK: Tiesitkö? Vuoteen 2030 mennessä 75-250 miljoonaa afrikkalaista voi asua korkean vesistressin alueella. Lisäksi vesipula joillakin kuivilla alueilla tulee karkottamaan 24-700 miljoonaa ihmistä.

2012 – Konferenssi, École Polytechnique: 75-250 miljoonaa afrikkalaista asuu korkean vesistressin alueilla vuoteen 2030 mennessä ja vesipula joillain kuivilla alueilla häätää 24-700 miljoonaa asukasta.

2017 – Naik: arviolta jopa 250 miljoonaa afrikkalaista asuu korkean vesistressin alueilla vuoteen 2030 mennessä, mikä johtaa jopa 700 miljoonan ihmisen siirtolaisuuteen, kun olot muuttuvat yhä elinkelvottomammiksi.

2022 – Filho: Vuoteen 2030 mennessä noin 250 miljoonaa ihmistä voi kokea korkeata vesistressiä Afrikassa ja jopa 700 miljoonaa joutuu muuttamaan, kun vesistressistä tulee paikallisesti sietämätöntä.

2022 – IPCC: Vuoteen 2030 mennessä noin 250 miljoonaa ihmistä voi kokea korkeaa vesistressiä Afrikassa, minkä seurauksena jopa 700 miljoonaa ihmistä joutuu siirtolaisiksi.

Epilogi

Ilmeisesti joku IPCC:n piirissä on viimeisimmän julkaisuluonnoksen jälkeen huomannut, että ennusteen aikaraja luo uskottavuusongelman. AR6:n työryhmä 2:n raportin oikaisulista on 84-sivuinen. Siinä kyseinen tekstikappale on kirjoitettu kokonaan uusiksi. Korjatussa versiossa aikahorisontti on siirretty 2050-luvulle ja vedetty jostain uudet tarkemmat ja tietysti vielä isommat numerot. Lähdettä ei vieläkään kerrota.

Delete ”Rainfall impacts African livelihoods and well-being primarily through drought and heavy rainfall events. Drought frequency, duration and intensity is projected to increase in most parts of Africa, but particularly in west Africa and the Sahel. By 2030, about 250 million people may experience high water stress in Africa, with up to 700 million people displaced as a result. In sub-Saharan Africa, floods are expected to displace an average of 2.7 million people in any given year in the future.”

replace with ”Multi-year droughts have become more frequent in west Africa, and the 2015–2017 Cape Town drought was three times more likely due to human-induced climate change. Above 2°C global warming, drought frequency is projected to increase, and duration will double from 2 to 4 months over north Africa, the western Sahel and southern Africa. Estimates of increased exposure to water stress are higher than those for decreases. By 2050, climate change could expose an additional 951 million people in sub-Saharan Africa to water stress while also reducing exposure to water stress by 459 million people. Compared to population in 2000, human displacement due to river flooding in sub-Saharan Africa is projected to triple for a scenario of low population growth and 1.6°C global warming.”

Niin se tiede korjaa itseään, alati tarkentuen.

Lisäys 5.5.2022: lainaus Christian Aidin materiaalista, jossa selitetään tarkemmin, mistä vajaa 700 miljoonaa tulevaisuuden siirtolaista koostuisi.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s