Denialismia on…

114159_web
Kasvillisuuden lisääntyminen 1982-2015

Suomen Ekomodernistien Facebook-sivulla on taas käsitelty blogiani. Mukavaa, että kirjoitus ”ilmastoterrorismista” on herättänyt mielenkiintoa ja siitä on syntynyt kohtuullisen rakentavaa keskustelua. Pääasiallisen poikkeuksen muodostaa Ilmatieteen laitoksen Jonni Lehtiranta, joka näkee kirjoituksessani denialismia ja valheita. En ole ryhmän jäsen, joten yritän tässä käydä läpi hänen huolenaiheitaan.

Denialismille on monta määritelmää, mutta esimerkiksi RationalWikin mukaan kyseessä on ”halventava nimitys sille, että kieltäydytään hyväksymästä vakiintunutta teoriaa, lakia, tosiasiaa tai todisteita”. Syystä tai toisesta Ilmatieteen laitoksen tutkija lähtee heti kättelyssä halventavalle linjalle. Denialismitutka on herkällä, kuten näkyy ensimmäisestä esimerkistä.

Sana ”alkeellinen”

Lehtiranta:

Denialismia on:

– Ilmastomallien haukkuminen ”alkeellisiksi tietokoneohjelmiksi”.

Useimmille lukijoille on varmaan selvää, että yhden kuvailevan adjektiivin valinta on aika lailla sivuseikka, kun mietitään elämän ja maapallon suuria kysymyksiä. Se ei täytä mitään järkevää denialismin määritelmää. Mutta kun kommentoimassa on alan asiantuntija, niin yritetäänpä selittää, mitä ajoin takaa.

Asiayhteys oli se, että vertasin tietokoneohjelmaa kokonaiseen planeettaan kaikkine ilmiöineen. Yksittäinen tietokone ja sen yksittäinen ohjelma ovat monimutkaisuudessaan ihan eri mittaluokassa kuin planeetta, joka sisältää sen tietokoneen ja miljardeja muita tietokoneita. Puhumattakaan käsittämättömästä määrästä eliöitä, molekyylejä, jne. ja niiden välisistä vuorovaikutuksista. Näin ajateltuna ilmastomallit eivät oikeastaan yllä edes ”alkeellisen” asteelle.

Toinen mielessäni käynyt seikka olivat varhaiset ilmastomallit kuten Model II, jonka pohjalta sen tekijä Jim Hansen muodosti käsityksiään. Hansenin todistusta USAn senaatissa on pidetty jonkinlaisena käännekohtana, joka istutti ilmastokatastrofin idean suuren yleisön tietoisuuteen. Hänen oppinsa eivät sen jälkeen ole kaikilta osin mahtuneet tieteen valtavirtaan ja hän siirtyikin lopulta täysipäiväiseksi aktivistiksi.

Ohjelmistokehitystä tuntemattomalle voi tuntua ilmeiseltä, että maapallon ilmastoa simuloivan ohjelman täytyy olla monimutkaisuudessaan jotakin ennennäkemätöntä. Kyse ei kuitenkaan ole salatieteestä. Periaatteet ovat normaalin ihmisjärjen saavutettavissa ja ohjelmakoodin määrässä tarkasteltuna esimerkiksi Model II on pikkuprojekti, varsinkin nykymittapuulla.

Osa nykyään käytetyistä ilmastomalleista on edistyneempiä, mutta nekin ovat monella mittarilla huomattavasti yksinkertaisempia kuin vaikkapa verkkoselain, jolla luet tätä blogia. Model II:n pakattu lähdekoodi vie 300 kilotavua; esimerkiksi kännyköiden Android-käyttöjärjestelmällä (ilman sovelluksia) vastaava luku lienee useita gigatavuja.

Tietenkään ei ole mitään yleispätevää objektiivista mittaria, jolla tietokoneohjelmat voitaisiin jakaa kategorioihin ”alkeellinen” ja ”ei alkeellinen”. Tuon sanan väittäminen denialismiksi taitaa kertoa siitä, että Ilmatieteen laitoksen tutkija on joutunut etsimällä etsimään jotain, millä voisi leimata kirjoitukseni epäuskottavaksi.

Ilmastomallien tärkeys

Lehtiranta jatkaa eksorkismiä:

– Ilmastonmuutostieteen sanominen ”tietokoneohjelmien päälle kasvaneeksi” (tämä on myös valhe, kasvihuoneilmiötä tutkittiin aluksi ihan muuten, kuin tietokoneella).

Jos luetaan alkuperäinen juttuni, niin huomataan, että tuossa lauseessa kritiikin kohde oli ”alkeellisten tietokoneohjelmien päälle kasvanut oppirakennelma ihan kohta alkavasta katastrofista”. Mielestäni sitä edustavat kirjoituksessa mainitut totuudenjälkeistä politiikkaa levittävät tahot. Kohteena ei ollut tieteenala kokonaisuudessaan.  Päinvastoin, oikaisin median huuhaata tukeutumalla juuri tieteellisiin lähteisiin.

En myöskään missään kohti väittänyt, että kasvihuoneilmiö olisi keksitty tietokoneella. Tämäkin ”valhe” on Lehtirannan omaa keksintöä.

Se on totta, että GCM-mallit ovat nykyisen ilmastonmuutostutkimuksen keskeinen tukipylväs – niin tärkeä, että esim. ilmastomallintaja Rob Wilbyn mukaan IPCC:tä ei ainakaan nykymuodossaan olisi olemassa ilman niitä. Luulisin, että suurin osa ilmastonmuutokseen liittyvästä tutkimuksesta perustuu nykyään tavalla tai toisella ilmastomalleihin.

Katastrofiajattelu, ääriesimerkkinä valeuutiset terrorismin ja CO2:n yhteydestä, ei ole mitenkään itsestäänselvä osa ilmastotiedettä. Mielestäni se kuuluu enemmänkin politiikkaan, elämänkatsomukseen ja aktivismiin.

Silloin, kun uskoteltua ”kauhukuvaa ja tragediaa” edes yritetään perustella tieteellisesti, käytännössä väitteiden pohjalta löytyy päästöskenaario, ilmastomallilla siitä simuloitu projektio, ja näiden päälle tehtyjä lisäoletuksia, laskelmia ja mallinnuksia. Näistä johdetaan lopulta otsikkoihin sopiva sensaatiomainen numero tai uhkakuva. Ilman simuloitua ilmastokehitystä ja muuta mallintamista käteen jää aika vähän katastrofin aineksia.

Esimerkiksi syksyllä esitetyssä Spotlight-dokumentissa haastatellut Tukholman yliopiston asiantuntijat eivät oikein lämmenneet juontajan maailmanlopun skenaarioille. Ilmatieteen laitos toki pysyi silloinkin linjallaan.

Viimeisin esimerkki hierarkian alimman tason mallien luotettavuudesta on toissa päivänä julkaistu Naturen tutkimus. Siinä johtavat ilmastotutkijat toteavat jälleen kerran, että mallinnettu ilmasto lämpenee selvästi enemmän kuin todellinen. Virhe tällä vuosituhannella on niin iso, etteivät luonnollinen vaihtelu ja mallien ilmastoherkkyyden virheet selitä sitä (en ole vielä lukenut tuota tarkemmin).

Kiistattoman tosiasian toteaminen

Lehtiranta jatkaa:

– ”Nälänhädät johtuvatkin enemmän poliitikoista” – joo, toistaiseksi tää on totta, eikä ilmastotieteessä ole mitään muuta väitettykään, ts. olkiukko.

Faktojen toteaminen olisi siis denialismia, koska ilmastotieteessä ei ole muuta väitettykään. Mutta alkuperäisessä kirjoituksessa kritisoinkin valeuutisia, jotka vetävät yhteen ilmastopäästöt, nälänhädät ja konfliktit. En missään kohti esitä, että pätevä ilmastotiede linkittäisi nämä ilmiöt. Päinvastoin, kirjoitukseni pääsisältö oli, että pätevä ilmastotiede ei linkitä näitä ilmiöitä. Luettelen monia tieteellisiä lähteitä, joissa tällaiset väitteet kumotaan. Olkiukko olikin taas kokonaan Lehtirannan puolella.

Vihertyminen ja maataloustuotanto

Lehtiranta:

– ”Kohoavan CO2-tason myötä Afrikkakin vihertyy ja maataloustuotanto nousee” on niinikään valhe – Afrikan karujen osien karuus ei johdu siitä, että sieltä puuttuisi hiilidioksidia. Lisää sateita ennustetaan vain pieneen osaan Afrikkaa, ja tää ennuste on epävarma – sensijaan sateiden väheneminen Afrikan pohjoisrannikolla ja eteläisissä osissa näyttää varmalta.

Tuossakin kohdassa yksinkertaisesti raportoin havaittuja tosiasioita lähdeviitteiden kera. Pidän niitä varmempina asioina kuin ”varmalta näyttävät” vuosisadan loppupuolen alueelliset ilmastomallinnukset. Itä-Afrikan sateisuuden mallinnuskin näytti varmalta, mutta Jaana Kannisen mukaan tilanne on ennusteisiin nähden katastrofaalisesti päinvastainen. Voi vain toivoa, ettei virheellinen mallinnus tuossa kohtaa johtanut vääränlaisiin toimenpiteisiin ja ihmishenkien menetyksiin.

Planeetan vihertyminen ei ole mielipidekysymys. Linkitin vertaisarvioituun tutkimukseen, joka kertoi viime vuosikymmeninä tapahtuneesta kasvillisuuden lisääntymisestä.

Kyseessä on vain yksi monista viime vuosina julkaistuista tutkimuksista, jotka päätyvät samaan tulokseen. Mm. tässä Nature Climate Changen tutkimuksessa todetaan, että vihertyminen on ollut jatkuvaa ja laaja-alaista. Muutoksen suuruusluokka on merkittävä. Vain 4% planeetasta osoittaa vähenevän kasvillisuuden merkkejä:

We show a persistent and widespread increase of growing season integrated LAI (greening) over 25% to 50% of the global vegetated area, whereas less than 4% of the globe shows decreasing LAI (browning).

Olisiko tosiaan niin, että NASA, Nature ja lukuisat muut tiedejulkaisut ”valehtelevat” ja vain suomalainen Ilmatieteen laitos tietää totuuden?

Maataloustuotannon nousu Afrikassa ei myöskään ollut oma keksintöni. Kirjoituksessani oli siihen liittyvä kuvaaja ja linkki lähdetietoihin. Ilmastonmuutoksen uhkakuvissahan on tyypillisesti se ongelma, että todenperäisyys nähdään vasta vuosikymmenien jälkeen, jos silloinkaan. Mutta kaiken järjen mukaan Afrikan toteutuneen maataloustuotannon pitäisi olla harvinaisen kiistaton asia.

Esimerkiksi YK:n raportti vuodelta 2013 toteaa kolmen viime vuosikymmenen kehityksestä:

Contrary to popular belief, agricultural production in Africa has increased steadily: its value has almost tripled (+160%), and is almost identical to that of South America, and below but comparable to growth in Asia.

Suomeksi:

Vastoin yleistä luuloa, Afrikan maataloustuotanto on kasvanut vakaasti: sen arvo on lähes kolminkertaistunut (+160%) ja on lähes sama kuin Etelä-Amerikan, ja vähäisempi mutta verrattavissa kasvuun Aasiassa.

Kasvu on jatkunut siitä huolimatta, että samaan aikaan mm. AIDS ja sodat ovat rankalla kädellä harventaneet työikäistä väestöä.

Lehtirannan mielestä kyseessä on valhe. Hän ei perustele tätä muuten kuin esittämällä lisää ennusteita ja teorioita CO2:n vaikutuksesta.

Mediaesiintymisten perusteella Ilmatieteen laitoksen edustajien on vaikea yksilöidä konkreettisesti, millaista ”kauhukuvaa ja tragediaa” ilmastonmuutos tällä hetkellä aiheuttaisi. Katastrofia on helppo etsiä Afrikasta, jossa luontaisia kuivuuskausia on esiintynyt vähintäänkin jo vuosituhansia. Numeroiden valossa iso kuva on sielläkin positiivinen kehitys.

Hyvät uutiset ovat ongelma Ilmatieteen laitoksen johdon ajamalle narratiiville. Laitoksella työskentelee tietysti myös asiansa osaavia ja rehellisiä tutkijoita, mutta tässä keskustelussa siitä ei valitettavasti saatu esimerkkiä. Laajaa todistusaineistoa ja vertaisarvioituja tutkimuksia ei voi kumota pelkällä nimittelyllä.

 

Advertisement

One comment

  1. Jumalavit, mies! Käydä nyt kinaamaan ilmastoasioista jonkun Suomen ilmatieteen laitoksen molopään kanssa. Siitähän ei tunnetusti saa kuin rupia perseeseen ja vahingon sielullensa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s