Pudotuksen piilotus VTT:n tapaan

1454657098397”Ilmastotieteessäkö laajamittaista vilppiä? Naurettava ajatus! Sehän edellyttäisi, että tutkijoiden kesken on vuosien ajan ylläpidetty maailmanlaajuista salaliittoa!”

Helsingin Sanomat on kiitettävällä innolla ruotinut VTT:n Matej Orešičiin liittyviä vilppiepäilyjä. Lehti kirjoittaa tänään:

VTT kyseli selvittäjiä laajasti pitkin maailmaa. Ilmeni, että vilppiepäily on laajasti tiedossa ainakin diabetestutkimusta tekevien tutkijoiden joukossa. Yksi vilppiepäilyistä liittyy diabetestutkimukseen.

Tarkoittaakohan tämä, että vuosia jatkuneet ongelmat Orešičin tutkimusetiikassa ovat olleet alalla yleisesti tiedossa? Vähintäänkin VTT:n piirissä ongelmasta on tiedetty. Siihen nähden tapaus pysyi yleisöltä piilossa kauan.

Uutisoinnin perusteella on kuin onkin mahdollista luoda näyttävä mutta vilpillinen ura muun tutkijayhteisön tieten. Kollegat suojelevat toisiaan ja alansa uskottavuutta, tutkimuslaitokset taas miljoonien rahavirtojaan, eikä kukaan halua avata suutaan.

Halutaanko tätä sitten sanoa tutkijoiden ja tutkimuslaitosten ”salaliitoksi”, on tyylilajista kiinni. Joka tapauksessa pyrkimykset pitää vilpillinen tiede salassa onnistuivat kauan. Pistää miettimään, onko tapaus vain jäävuoren huippu, joka sekin olisi siloiteltu lopullisesti pinnan alle, ellei HS olisi saanut vihiä.

Esimerkkitapauksena lehti on käsitellyt  JEM:ssä (Journal of Experimental Medicine) julkaistua diabetestutkimusta ja siinä esitettyä kuvaa (yllä). Vertaisarviointi ei taaskaan tehnyt autuaaksi. Google Scholarin mukaan työhön on alan tieteessä on viitattu vuosien varrella 242 kertaa. Tapetille ongelma ei päätynyt tiedeyhteisön, vaan tutkivan journalismin kautta. Eihän sen näin pitänyt mennä.

HS on paljastanut esimerkkinä olleesta diabetestutkimuksesta sen, että terveenä pysyvän lapsen veritesteissä näkyy sama ilmiö kuin diabetekseen sairastuvan tytön tuloksissa. Tämän olennaisen eron havainnollistavaa kuvaparia ei näytetty alkuperäisessä tieteellisessä artikkelissa.

Tämä uusi tieto näyttää vesittävän läpimurtona pidetyn tuloksen, jonka mukaan ykköstyypin diabetestä voisi ennakoida jopa vuosia ennen taudin puhkeamista.

Vuosia jatkuneen peittelyn ja selvittämättömien selvitysten jälkeen VTT on julkisuuden paineessa aloittamassa uutta, tällä kertaa ”riippumatonta” tutkintaa vilppiepäilyistä. Yksi tuore käänne on, että VTT:n nimittämällä selvitysmiehellä näyttää olevan vahva ennakkoasenne epäillyn syyttömyydestä.

Mutta hetkinen: liittyykö tämä taas ilmastotieteeseen mitenkään? Ehkei suoraan, mutta on mielenkiintoista verrata tapausta muutaman vuoden takaiseen climategate-skandaaliin. VTT-draaman käänteille löytyy vastineensa paleoklimatologian lätkämailatempuista ja vilppiepäilyjen jälkiselvittelyistä.

Pelottavasta ja valovoimaisesta Orešičista tulee hakematta mieleen lätkämailan isä Michael Mann –  paleoklimatologian rock-stara, jonka herkkähipiäisyyttä ja tekopyhyyttä työtoverit uskalsivat päivitellä vain selän takana.

Erojakin on. Jostain syystä mm. Hesarin suhtautuminen näihin kahteen tapaukseen on vastakkaisista ääripäistä.

Lehden mukaan VTT:n tutkijaryhmä väitti keksineensä keinon ennustaa diabeteksen puhkeaminen jopa vuosia etukäteen veren merkkiaineiden muutoksista. Ongelma on siinä, että tulokseen päästiin vain piilottamalla epäsuotuisa data. Uutisoinnin perusteella samat muutokset esiintyivät myös sellaisella verrokeilla, joilla ei puhjennut diabetesta. Niinpä mittauksista ei ilmeisesti ole mitään apua taudin ennustamisessa.

Yksi eniten esillä ollut ilmastotutkijoiden temppu on ollut ”hide the decline”, pudotuksen piilottaminen. Lainaan selityksen MOT-ohjelman käsikirjoituksesta:

CRU:n johtajan Phil Jonesin tuolloin lähettämä sähköposti alkuperäisen lätkämailan tekijöille paljastui tietovuodossa. Viesti kuului seuraavasti:

”Olen juuri saanut valmiiksi Miken Nature-tempun lisäämällä jokaiseen sarjaan todelliset lämpötilat viimeisiltä 20 vuodelta pudotuksen piilottamiseksi.”

Lätkäjengi ei pysähtynyt selvittämään, miksi heidän vuosirengastulkintansa eivät tuota odotettua lämpenemistä. Sen sijaan he piilottivat ongelman: Jos vuosirenkaat eivät mittaa lämpöä nykyajassa, niin ne ovat epäluotettavia myös menneiden lämpötilojen arvioinnissa.

Vuosirenkaiden ja lämpömittareiden välinen ristiriita salattiin myös IPCC:n vuoden 2001 arviointiraportista. Raportin arkistoon säilöttiin tämä osuus (graffan valkoinen osa), mutta salattiin tämä osa (graffan punainen jatko).

hidethedecline

Analogia VTT:n tapauksen kanssa on ilmeinen: vuosirenkaat (veren lipidit ym.) eivät noudatelleet lämpötilan nousua (diabeteksen puhkeamista), mikä kyseenalaistaa niiden käytön lämpötilan määrittämisessä (taudin ennustamisessa). Niinpä teoriaan sopimattomat tiedot piilotettiin ja näytetiin aineistosta vain haluttua johtopäätöstä tukeva osa.

Dendrokronologisesta tempusta on eri yhteyksissä käytetty erilaisia variaatioita. Joskus alaspäin osoittava lustodata on yksinkertaisesti katkaistu 1960-luvun huippuun. Joskus loppuun on liitetty lämpömittaridataa häivyttäen saumakohta sopivalla matemaattisella tasoituskaavalla ja saatu näin päällisin puolin uskottava, ehjä lätkämaila.

On mielenkiintoista lukea, kuinka lojaalisti menettelyä on puolusteltu. Esimerkiksi Tiede-lehden Marko Hamilo rationalisoi tempun seuraavasti:

 Jos viesti on aito, Jones neuvoo kollegaansa tekemään ”tempun” laskun ”kätkemisesksi” [sic].

Oikeasti kyse oli ennestään hyvin tunnetusta ilmiöstä: epäsuorat havainnot, joiden avulla lämpötiloja voi jossain määrin arvioida silloin kun lämpötilamittauksia ei ole saatavilla, eivät 1900-luvun jälkipuoliskolla seuraa lämpötilan mitattua kehitystä. Tämän virheellisen datan siivoamisesta pois tutkijat käyttivät omassa slangissaan sanaa trick.

VTT:n tutkimusta voi puolustella samoilla argumenteilla. Siinäkin kyse oli ennestään hyvin tunnetusta ilmiöstä: veriarvojen muutokset eivät aina ennakoi diabeteksen puhkeamista. Tutkijat vain siivosivat harmittomalla tempulla pois virheellisen datan, joka ei noudattanut taudin kulkua.

Ilmastotieto-blogin Ari Jokimäki kehuu tutkijoiden näppäryyttä seuraavasti:

Mann tietää, että on olemassa osa puiden vuosirengassarjoja tietyiltä alueilta, jotka eivät korreloi lämpötilojen kanssa. Suuri osa puiden vuosirengassarjoista toimii aivan hyvin 1960-luvun jälkeenkin. Tämä ei ole läheskään kaikkien vuosirengassarjojen ongelma …

Sovellettuna diabetestutkimukseen: Orešič tietää, että on olemassa osa veriarvojen mittauksia, jotka eivät korreloi diabeteksen puhkeamisen kanssa. Suurella osalla koehenkilöistä lipidien pitoisuudet toimivat aivan yhtä hyvin taudin ennustamisessakin. Tämä ei ole läheskään kaikkien koehenkilöiden ongelma.

Missä siellä siis todistettiin, että kuvaajat ovat päällekkäin, “koska tutkijat haluavat osoittaa lähes kaikkien tutkimusten tulevan samoihin tuloksiin”? Tämä tutkijoiden motivaatioon liittyvä väitteesi siis kaipaa tässä todisteita.

Sovellettuna diabetestutkimukseen: Missä siellä Hesarissa siis todistettiin, että kuva on piilotettu, ”koska tutkijat haluavat osoittaa veriarvojen ennustavan taudin puhkeamista”? Tämä tutkijoiden motivaatioon liittyvä väitteenne siis kaipaa tässä todisteita.

Pasi Toiviaisen näkemyksiä hide the declinestä:

… toimenpiteelle on ollut syynsä. Joko proxiaineisto ei ole jatkunut nykypäivään tai se on ollut muutoin käyttökelvotonta (esimerkiksi koska tuoreimmassa aineistossa on ollut ristiriitaisuuksia verattuna tunnettuun lämpötilakehitykseen), mikä on myös tutkimuksissa todettu. Tällaisia ns. poikkeamisongelmia on ilmennyt vain tietyntyyppisillä pohjoisilla puunäytteillä ja niiden syitä on selvitelty useammissakin tutkimuksissa, ihan avoimesti. Yksi mahdollinen selittävä tekijä ovat ilmansaasteet ja niin sanottu maapallon himmeneminen.

Sovellettuna diabetestutkimukseen: toimenpiteelle on ollut syynsä. Joko veriarvojen mittaus ei ole jatkunut sairastumiseen asti tai se on ollut muutoin käyttökelvotonta (esimerkiksi koska arvoissa on ollut ristiriitaisuuksia verrattuna tunnettuun tautikehitykseen), mikä on myös tutkimuksissa todettu. Tällaisia ns. poikkeamisongelmia on ilmennyt vain tietyillä koehenkilöillä ja veriarvojen yhteyttä diabetekseen on selvitelty useammissakin tutkimuksissa, ihan avoimesti. Yksi mahdollinen selittävä tekijä on aineenvaihdunta tai niin sanottu insuliiniresistenssi.

Tässä kuitenkin luotan tutkijoihin siinä, että mitään syytä mihinkään todelliseen kätkemiseen ei ole. Kuten todettua, mainittu lasku koskee vain marginaalista osaa aineston tuloksista, eikä se vaikuta kokonaistulokseen. Piilottaminen on todennäköisesti vain ollut onneton sanavalinta kirjeenvaihdossa, jonka ei ole ajateltu joutuvan minkäänlaiseen julkiseen tarkasteluun. Jos tämä jupakka johonkin johtaa, niin siihen, että tulevaisuudessa paleoklimatologisten aineistojen käytöstä tulee entistäkin läpinäkyvämpää.

Toisin sanoen … MOT tulkitsi mielestäni sähköpostiviestiä hätäisesti, yksisilmäisesti ja populistisesti. Mikä ei valitettavasti ole yllätys.

Sovellettuna diabetestutkimukseen: Tässä kuitenkin luotan VTT:n tutkijoihin siinä, että mitään syytä mihinkään todelliseen kätkemiseen ei ole. Kuten todettua, mainittu ristiriita koskee vain marginaalista osaa aineiston tuloksista, eikä se vaikuta kokonaistulokseen. Piilottaminen on todennäköisesti vain onneton valinta, jonka ei ole ajateltu joutuvan minkäänlaiseen julkiseen tarkasteluun. Jos tämä jupakka johonkin johtaa, niin siihen, että tulevaisuudessa lääketieteellisten aineistojen käytöstä tulee entistäkin läpinäkyvämpää.

Toisin sanoen Helsingin Sanomat tulkitsi mielestäni aineistoa hätäisesti, yksisilmäisesti ja populistisesti. Mikä ei valitettavasti ole yllätys.

Ilman Matejin JEM-temppua mitään sensaatiomaista läpimurtoa diabeteksen ennustamisessa ei ole ja miljoonien tutkimusrahoitus on hankittu väärin perustein. Vastaavasti jos vuosirenkaat eivät seuraa lämpötilaa, niitä ei voi käyttää menneiden vuosituhansien lämpötilan määrittämiseen.

bbc-hsJälkimmäisessä tapauksessa puhutaan tietysti aivan eri suuruusluokan rahoituksesta, mutta olennaisempaa on vilpillisen tieteen vaikutus nykyiseen ilmastopolitiikkaan. Manipuloidut kuvaajat eivät ole sattumalta päätyneet keskeiseen asemaan IPCC:n raporteissa ja lehdistötilaisuuksissa.

Tässä videossa Berkeleyn yliopiston Richard Muller (BEST-projekti) selittää ”Miken tempun”. Hänen mielestään ilmastotukijat huijasivat (deceive) yleisöä ja kollegoitaan.

Kaikesta huolimatta lätkäjengi sai jälkikäteen puhtaat paperit muutamaltakin selvitysryhmältä. Niiden puolueettomuudesta on herännyt kysymyksiä, kun mukana on ollut epäiltyjen yhteistyökumppaneita ja muita tutkimusrahoituksesta hyötyviä tahoja. Mielenkiintoista seurata, toistaako tämäkin historia itsensä VTT:n kohdalla.

Paleoklimatologiassa lustodatan luotettavuusongelmasta käytetään nimitystä divergence problem. Toistaiseksi on avoin kysymys, miksi oletetusti ennennäkemättömän raju lämpeneminen ei näy puiden vuosirenkaissa ilman temppuja. VTT:n piilotusmetodiin rinnastettavasta datan valikoinnista on tullut alalla yleinen käytäntö.

Diabeteksen toteaminen on suoraviivainen toimenpide, joten toimimattoman metodin luulisi paljastuvan nopeasti. Silti huuhaa on mennyt läpi alan kirjallisuudessa melkein kymmenen vuotta. Lämpötilaproksien luotettavuus vuosisatojen taakse on vielä magnitudeja vaikeampi kysymys, koska idioottivarmaa testiä ei ole. Parhaillaan asiantuntijat kiistelevät parin viime vuosikymmenen lämpötilakehityksestä. Alkaa tuntua siltä, että dendrokronologia menee helposti metsään ilman sen kummempia salaliittojakin.

Tärkein ero näillä kahdella tapauksella on mittakaava. VTT:n tapauksessa puhutaan kai isossa kuvassa merkityksettömistä muutamista miljoonista euroista. Kenenkään elämä ei vaarannu ja asia vaipunee unohduksiin joka tapauksessa melko pian.

Menneiden vuosituhansien ilmastohistoria taas on nykyisen joukkopaniikin kulmakivi. Siihen perustuu mm. käsitys ilmaston luonnollisen vaihtelun laajuudesta ja sitä kautta viime vuosikymmenten lämpötilakehityksen poikkeuksellisuudesta.

Jos luonnollinen vaihtelu on aliarvioitu, eikä nykyisissä tai tulevien vuosikymmenten ilmasto-oloissa olekaan mitään kovin ennenkuulumatonta, putoaa pohja ”ilmastonmuutoksen torjumiselta” – riippumatta siitä, mikä rooli ihmisellä on noissa vaihteluissa.

Yksi vertaus: ihmiskunnan suurimpana teknisenä saavutuksena pidetty Apollo-ohjelma maksoi nykyrahassa suunnilleen 100 miljardia dollaria. Pariisissa sovittiin, että saman verran käytetään jatkossa joka vuosi kehitysmaiden ilmastotekojen kustantamiseen. Se on tietysti vain pieni osa kaikista oletetun katastrofin hillintään kulutetuista resursseista.

Optimistisimmissakin arvioissa kaikki Pariisissa sovitut satsaukset voisivat teoriassa vaikuttaa vuosisadan lopun keskilämpötilaan joitakin asteen merkityksettömiä murto-osia. Minusta jo yksikin Apollo-ohjelmallinen todellista maailmanparannusta tarjoaisi enemmän vastinetta rahalle.

Päivitetty 2.3.: lisätty Google Scholarista tieto viittauksista, Washington Post -linkki, ym.

Mainokset

Yksi kommentti artikkeliin ”Pudotuksen piilotus VTT:n tapaan

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s