Hesarin epidemia ei laannu

Journalistiikan vierailijaprofessori Elina Grundström kirjoittaa Helsingin sanomissa:

Nykyään ajatellaan, että taikausko on historiaa ja maailma edistyy vääjäämättä. Sivistystason, sananvapauden ja ympäristötietoisuuden kuvitellaan lisääntyvän vuosi vuodelta. Todellisuudessa rationaalinen, tieteelliseen tietoon perustuva maailmankuva on helposti särkyvä rakennelma. Hiljattain on näkynyt merkkejä sen murenemisesta.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan maailmankuva tarkoittaa samaa kuin maailmankatsomus, siis yksilön tapaa jäsentää maailma. Grundström tuntuu ymmärtävän käsitteellä jotain muuta (ellei sitten tilitä oman maailmankuvansa murentumista). Ajatuksena on jonkinlainen yhteiskunnan kollektiivinen maailmankuva, johon kuuluu sivistystaso, sananvapaus ja ympäristötietoisuus.

Koko lähtökohta vaikuttaa humpuukilta. On vähän vaikea uskoa, että Grundström pystyisi määrittämään tällaisen globaalin (tai Suomen) maailmankuvan ja tulkita siinä tapahtuvia pieniä muutoksia. Useimmille taitaa tuottaa vaikeuksia muodostaa objektiivista kokonaiskuvaa edes omasta maailmankatsomuksestaan. Mutta jatkamme, saamme kenties elää.

Yhtenä esimerkkinä yleisestä maailmankuvan murentumisesta Grundström mainitsee rokotukset:

Tammikuussa Suomessa koettiin ensimmäinen tuhkarokkoepidemia, joka oli seurausta siitä, että vanhemmat olivat jättäneet lapsiaan rokottamatta.

Tarina on hyvä, mutta valitettavasti (journalismin tason kannalta) täyttä palturia.

Epidemiaksi sanotaan tartuntasairautta, ”joka esiintyy poikkeuksellisen suurella osalla jonkin tietyn alueen väestöstä.” Lohjan ns. epidemiassa sairastuneita oli tasan yksi kappale.

Tällaisia yhden hengen ”tuhkarokkoepidemioita” tapahtuu Suomessa ilmeisesti joka vuosi. Epidemiaksi sanan varsinaisessa merkityksessä voi sanoa vuoden 2011 tapauksia, jolloin sairastuneita ilmoitettiin 20 kappaletta. Heistä 13 oli rokottamattomia.

Grundströmin ”ensimmäinen tuhkarokkoepidemia” ei siis ole missään suhteessa ensimmäinen eikä epidemia. Terveysalan ammattilaisten mukaan rokotuskattavuus ei ole merkittävästi laskenut.

Toisena merkkinä saapuvasta keskiajasta Grundström mainitsee Perussuomalaisten pilakuvan, joka hänen mielestään ”kieltää … ilmastotutkimuksen tulokset.”

Sen mukaan ilmasto ei ole lämmennyt vuoden 1997 jälkeen eikä ilmastotiede ole pystynyt todistamaan ilmaston lämpenemisen olevan ihmisen syytä. Väitteitä kuvitti rasistinen pilakuva, jossa Ilmatieteen laitos rinnastettiin afrikkalaiseen noitatohtoriin.

Grundström ei tämän selvemmin yksilöi, miltä osin väitteet olisivat tiedevastaisia. Ilmaston lämpenemisen pysähtymisen on jo Hesarikin myöntänyt. Pari otetta toukokuun artikkeleista:

Selityksiä sille, että lämpeneminen seisahtui

Missä hemmetissä se lämpö on, ihmettelivät Kevin Trenberth ja muut ilmastotutkijat viime vuosikymmenellä. Maapallon lämpeneminen oli pysähtynyt.

[Mikko Alestalo] ja Kimmo Ruosteenoja ovat vetäneet yhteen lämpenemisen pysähtymisen mahdollisia syitä.

Sisältyneekö tiedevastaisuus vuosilukuun 1997? IPCC:n uusin raportti toteaa (SPM, s. 3 alaviite):

Trends for 15-year periods starting in … 1997 are … 0.07 [-0.02 to 0.18]°C per decade…

Toisin sanoen kyseisestä vuodesta alkava trendi ei eroa tilastollisesti merkitsevästi nollasta.

NBC News haastatteli pari viikkoa sitten ilmastofyysikko Tim Palmeria ja Hesarinkin mainitsemaa Trenberthiä. Artikkeli selostaa, kuinka ennätyskylmä talvi johtui ilmaston lämpenemisestä. Siinä todetaan myös, että arvoituksellinen tauko lämpenemisessä alkoi El Nino -talvesta 1997-98.

The build-up of heat in the tropical western Pacific has also been tied to another head scratcher in climate science: the apparent pause, or hiatus, in surface temperature warming since the major El Niño winter of 1997-98.

Tiedemaailma näyttää siis olevan persujen kanssa samoilla linjoilla myös lämpenemisen pysähtymisen ajankohdasta. Onko ongelma sitten väite, että ilmastotiede ”ei ole pystynyt todistamaan ihmisen toiminnan olevan syy ilmaston n. 1 asteen lämpenemiseen”?

IPCC:n raporteista pitäisi löytyä kattava yleiskuva nykyisen ilmastotieteen tilasta. Vaikka taustalla on poliittinen organisaatio ja kirjoittajat valitaan senmukaisesti, vaalimainoksen tarkoittama todistus löytyy varmasti uusimmasta AR5-raportista, jos on ylipäänsä olemassa.

Siinä ihmisen osuutta luonnehditaan näin (SPM):

Greenhouse gases contributed a global mean surface warming likely to be in the range of 0.5°C to 1.3°C over the period 1951−2010  … Together these assessed contributions are consistent with the observed warming of approximately 0.6°C to 0.7°C over this period.

Kun pohditaan vaalimainoksen väitettä, kannattaa huomioida muutama asia. IPCC arvioi ihmisen osuutta sanalla likely, mikä yhteenvedon alussa määritellään 66%-100% todennäköisyydeksi. Arvio keskittyy viime vuosisadan puolivälin jälkeiseen aikaan ja 0,6-0,7 asteeseen. Tätä ennen ihmisen vaikutuksen katsotaan olevan vähäisempi ja luonnollisen vaihtelun osuuden suurempi. Vaalimainoksen ”n. 1 aste” liittyy pidempään ajanjaksoon ja sisältää siis enemmän luontaista vaihtelua.

”Greenhouse gases” sisältää paljon muutakin kuin ihmisen CO2-päästöt; kasvihuonekaasuja on ilmakehässä luonnollisestikin. Merkittävin kasvihuonekaasu lienee vesihöyry.

Kun IPCC:n arvio pitää sisällään sellaisia lukemia kuin 66% todennäköisyys ja 0,5 astetta – noin puolet siitä lämpenemisestä, josta vaalimainos puhuu – pilakuvan lausunto on mielestäni perusteltu. IPCC esittää näitä asiantuntija-arvioita juuri siksi, että ihmisen vaikutuksen suuruusluokkaa ei ole todistettu. Etenkään todisteita ei ole tuon yhden asteen lämpenemiseen, joka käsittäisi kai koko viime vuosisadan tai pidemmänkin ajanjakson. Ilmastokatastrofia rummuttavat tahotkin pitävät vuosisadan alkupuolen lämpenemistä luonnollisten tekijöiden, ei ihmisen aiheuttamana.

Ilmakehätutkijat näyttävät olevan tästäkin aika yleisesti samoilla linjoilla Perussuomalaisten kanssa. American Meteorological Societyn kyselytutkimuksessa noin puolet vastanneista oli sitä mieltä, että ilmaston lämpeneminen vuodesta 1850 lähtien on johtunut pääosin muista syistä kuin ihmisestä. Tiedemiehille suunnattua kyselyä ei kai olisi tehty, mikäli lämpenemisen syy olisi jo ”todistettu”.

Joten mistä se kenkä nyt puristi?

Grundströmin mielestä pilakuva on kaiken lisäksi rasistinenkin. Sen hauskuudesta voi toki olla monta mieltä, mutta että rasistinen? Onko tummaihoisen henkilön laittaminen pilakuvaan jo sinänsä rasistista? Vai onko ongelmana afrikkalaisen noitatohtorin perinteinen vaatetus ja koristelu? Vai kenties tämän esittämät yliampuvat väitteet?

Olisiko samalla perusteella kansallispukuisen suomalaisen esittäminen pilakuvassa rasismia? Ylittyisikö raja vasta sitten, jos kyseessä olisi jonkinlainen ennustajaeukko tai vaihtoehtolääkitsijä? Vai määräytyykö rasismius julkaisijan oman etnisen taustan perusteella?

Grundström tuntuu ajavan sitä rasistista näkemystä, että tummaihoisille ei saa nauraa. Ikään kuin he olisivat ihonvärinsä johdosta muita heikompia. Vai kuuluuko rationaaliseen maailmankuvaan, että eriväriset ihmiset on rajattava taiteessa ja muussa kulttuurissa omiin karsinoihinsa Apartheidin malliin – vain tummaihoiset saavat piirtää tummaihoisia ja päinvastoin?

Olikohan sittenkin niin, että kirjoittaja ei jaksanut miettiä tätäkään asiaa loppuun ja otaksui rasismiheiton uppoavan kohderyhmälleen muiden väitteiden siivellä.

Kun Vihreä lanka -lehteä kritisoitiin v. 2009 juutalaisen rinnastamisesta natseihin pilakuvassa, julkaisusta vastannut Grundström huolestui  sananvapaudesta. Ilman sitähän maailma takautuu keskiajalle, ellei kauemmaksikin historiaan. Puolustus oli yhtä vedenpitävä kuin tuo Hesarin kolumnikin:

Sarjakuvassa oli Israelin lippu, eikä juutalaisten tunnus Daavidin tähti.

”Jos Bjarne Kallis tarkoittaa kysymyksellään, että hallituksen tulisi ryhtyä rajoittamaan taiteellisen materiaalin julkaisemista, se on sananvapauden kannalta huolestuttavaa”, Grundström sanoo.

Elinalle tiedoksi, että Israelin lipussa on daavidintähti ja mikäli pilakuvan tähti todella on Israelin lippu (jonka väritykseen lehden taidebudjetti ei riittänyt), niin se on daavidintähti.

Jos juutalaisuuden tunnuksen rinnastaminen natsisymboliin on taidetta, niin tuskinpa vaalimainoksen monikulttuurinen pilapiirroskaan maailmaa keskiajalle suistaa.

Myöhemmin samana vuonna Grundström puolusti rationaalista, tieteelliseen tietoon perustuvaa maailmankuvaa ylistämällä pääkirjoituksessa Islamia,  tuota ”hienoa uskontoa”, johon oli Indonesiassa tutustunut. Nyt Grundström moittikin ”uskontoon liittyvien sivistymättömien yleistysten” esittämistä. Ilmeisesti sananvapaus kattaa vain juutalaisuuden halventamisen.

Onkin mielenkiintoista todeta, kuinka rationaalisesti islamin piirissä suhtaudutaan rokotteisiin. Talibanit epäilevät niiden olevan juoni muslimien steriloimiseksi. Terveydenhuoltohenkilöstöä on kidnapattu, pahoinpidelty ja tapettu. Sadoittain lapsia on kuollut viime vuosina Nigeriassa islamlähtöisen rokotevastaisuuden takia.

Kun Indonesiassa sairastutaan, käännytään ensin vaihtoehtolääketieteen (suomeksi noitatohtorien?) puoleen. Vuonna 2008 maan korkein uskonnollinen neuvosto langetti fatwan, jossa aivokalvontulehdusta vastaan kehitetty rokote kiellettiin. Maan terveysministeriö toimi rationaalisesti ja lopetti rokotteen tuotannon. Myöhemmin löytyi onneksi kalliimpi valmiste, joka sopi myös Allahille.

Indonesiassa vallitsee niin rationaalinen ja tieteelliseen tietoon perustuva maailmankuva, että Jumalaan (Allahiin) uskominen on kirjattu perustuslakiin. Osassa maata on voimassa Sharia-laki, erityisen hieno moraalijärjestelmä. Se on saatu suoraan Jumalalta ja on siksi erehtymätön.

Sharian mukaan ei-Islamilaisille on tarjottava kääntymisen mahdollisuutta ja siitä kieltäytyvät joko tapetaan, otetaan orjaksi, tai vangitaan lunnaita vastaan. Poikkeava seksuaalinen suuntautuminen on rikos, josta voi saada kuolemantuomion. Sellaiseksi ei tosin lueta lapsiavioliittoja. Vaimoihin kohdistuva väkivalta on normaali käytäntö. Naisen todistus vastaa oikeudessa puolta miehen todistuksesta.

Taidan pysytellä mieluummin täällä keskiajalla kuin omaksua tuon rationaalisen, tieteelliseen tietoon perustuvan maailmankuvan.

Faktat ja logiikka eivät tunnu olevan Elina Grundströmin ystäviä. Perussuomalaisia en ole koskaan äänestänyt, mutta ehkäpä teen sen seuraavissa vaaleissa, ihan vain vastalauseena tälle Grundströmin tiedevastaiselle, irrationaaliselle propagandalle.

 

Päivitetty 5.6.2014: Skeptical Science -linkki ja selitystä.

One comment

  1. Missä lienee journalistiikan professori käynyt oppejaan täydentämässä, kun täällä käy vierailemassa? Mutta siis kovin on propagandistista valikointia opittu. Kelpaa varmaan Hesarinkin palvelukseen. Kotomaamme journalistiikan koko kuva hyvin huipentuu tässä Grundisssa. Usko kenties hyvä, tieto, fakta-tiedosta välittäminen nolla, jos se on vastoin uskoa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s